Förebyggande mot drogförekomst

Förebyggande mot drogförekomst

Droganvändning bland ungdomar är ett ökande problem. Färingsöbon Susan Almkrantz och hennes kollega Annika Bäckman jobbar med specialsökhundar med målet att minska förekomsten av droger i olika miljöer.

Susan Almkrantz och Annika Bäckman arbetar i hela Stockholms län och vänder sig både till arbetsplatser, behandlingshem, privata familjer och inte minst, till skolor.

– Droger finns bland våra ungdomar och de kommer in i skolmiljön. Där ska vi inte ha några droger och därför vill vi komma in där och jobba förebyggande, berättar Susan.

De arbetar mot högstadie- och gymnasieskolor. Deras mål är att jobba just förebyggande.

– Sedan är det viktigt att påpeka att om exempelvis rektorerna vet var det finns droger, då är det inte till oss utan till polisen de ska ringa, säger Annika.

De droger som är mest förekommande bland ungdomar är marijuana, hasch och Tramadol som är en smärtstillande tablett.

– Det förekommer även amfetamin, heroin och kokain. Våra hundar hittar alla dessa dofter. För att träna upp hundarna har vi så kallade pseudopreparat. Det är en kemisk substans som framkallar en doftbild av narkotika men den är helt ofarlig. Det är med det vi har lärt upp hundarna att de ska markera varje gång de känner den här doften. Då blir de helt blickstilla och riktar nosen mot doften, berättar Annika.

De arbetar med två hundraser, malinois (belgisk vallhund) och schäfer. Arbetet går till på det viset att hundarna får på sig ett speciellt halsband. När detta sätts på, vet hundarna att det är dags att söka. Susan demonstrerar ett sök med sin schäfer Grizzly som ivrigt börjar söka så fort halsbandet är på. Det tar inte lång tid förrän Grizzly har hittat de gömda doftproverna.

De tar även uppdrag i hemmamiljö.

– Om det är några oroliga föräldrar kan vi komma dit och söka av ett helt hem. Det kan ju också vara skönt att få veta att det är tomt. Men om vi skulle hitta något, är det precis som med både skolor och arbetsplatser, vi lägger oss inte i utan vi rekommenderar starkt att polisen kontaktas, berättar Susan.

Hon och Annika har nu varit igång i ett år med sin verksamhet.

– Vi märker att ansvariga för skolorna börjar förstå att det faktiskt finns droger på skolorna och vi blir också kontaktade i en större utsträckning av skolor, säger Susan.

De söker också på arbetsplatser för att hjälpa till med att minimera risken att det förvaras droger där.

– En drogfri arbetsplats minskar risken för ohälsa, arbetsskador och olycksfall och ökar trivsel och arbetsglädjen, säger Susan.

De kvalitetsäkrar sig två gånger per år. En före detta polishundförare kontrollerar att hundarna tar dofterna och att de jobbar enligt en viss sökmetodik. De har däremot inget direkt samarbete med polisen.

– Alla känner ju till att polisens resurser inte är i topp, de har inte tid att åka ut till alla skolor och söka. Därför är det bra att vi kan vara det här förebyggande redskapet i att hålla en skola drogfri, säger Annika och Susan fortsätter:

– Vid ett tillfälle var eleverna på plats när vi kom och det var så uppskattat. Eleverna var jätteglada över tilltaget och föräldrar och lärare var också glada. Det blev en så otroligt positiv känsla när vi ändå sökte efter droger.

EWA LINNROS

Läs också