Försenad rondellbyggnation

Försenad rondellbyggnation

Behovet av att göra om korsningen i Svanhagen är stort då flera trafikincidenter inträffat här. Ombyggnaden av korsningen var planerad att starta senare delen av 2018. Men nu dröjer byggstarten till 2020.

På grund av olika faktorer såsom en försenad detaljplan och utdragna avtalsprocesser, beräknas byggstarten för korsningen i Svanhagen ske först under våren 2020.

”Bytesplats Svanhagen”, som är Trafikverkets benämning på platsen, var tidigare en av tre delar i projektet som innehöll ombyggnad eller åtgärder vid tre korsningar längs väg 800 (Färentunavägen). De tre delarna är Enlunda, Bytesplats Svanhagen och Färentuna kyrka.

Annons

Eftersom detaljplanen har dröjt för korsningen i Enlunda beslöt Trafikverket i oktober 2018 att dela upp projektet i två delar.

Tack vare den förändringen kan åtgärderna i höjd med Färentuna kyrka och ombyggnaden av korsningen i Svanhagen påbörjas tidigare eftersom den upphandlingen då kan göras separat.

Annons

– Vi vet att boende och trafikanter är angelägna om att korsningen byggs om så fort som möjligt och vi arbetar för att det ska vara möjligt. Samtidigt är det viktigt att vi följer processen och ser till att upphandlingar görs på rätt sätt, säger Mandana Mokhtary, projektledare på Trafikverket.

Byggstarten för ”Bytesplats Svanhagen”beräknas starta våren 2020 och byggtiden beräknas till cirka ett år. Under ombyggnaden kommer trafiken att ledas om och två körfält kan på det viset ändå hållas öppna.

EWA LINNROS

Läs också