Förskolan som är helt giftfri

Förskolan som är helt giftfri

Naturskyddsföreningen uppmanar landets förskolor att ”giftbanta” genom en checklista på 13 punkter. På Färingsö finns Sånga barnträdgård som utan ansträngning uppfyller dem alla. Nu uppmanar de resten av kommunens förskolor att följa efter.

När Naturskyddsföreningen härom året undersökte ett stort antal förskolor i landet kunde de konstatera att många av dem är fyllda av föremål som läcker skadliga ämnen. Det handlar bland annat om leksaker av mjuk plast, gammal elektronik som används som leksaker, PVC-plast och skumgummi i förkläden och madrasser samt att barnen får mat från metallkonserver. I en 13-punktslista ger de råd om hur man kan plocka bort mycket ur miljön, för att göra den mer fri från skadliga kemikalier.

Annons

Några av tipsen är att gallra bland plastleksakerna, skrota konserver i matlagningen samt att rensa bort gamla skumgummimadrasser och förkläden.

På Sånga barnträdgård kunde personal och föräldrar stolt konstatera att man uppfyllde alla kriterierna utan åtgärder.

– Inom waldorfpedagogiken finns en lång tradition av att hålla miljön giftfri. Både leksaker och pedagogiskt material är naturligt och giftfritt, rengöringsprodukterna miljövänliga och maten ekologisk, vegetarisk och närodlad i så stor utsträckning som det bara går, berättar Helene Bjurberg, som är förälder till Folke, det fjärde av hennes barn som går på förskolan.

Hon visar runt i den gamla skolbyggnaden och dess rejält tilltagna trädgård, där barnen tillbringar största delen av dagarna utomhus i ur och skur.

Annons

Inomhus finns rejäla träföremål som främjar fantasin och leklusten. Vackra sidentyger och färgad ull blir till komplement och i ett hörn ligger en stor hög med ihoprullade bäddar. Varje barn har ett fårskinn, täcke och kudde som de rullar ut när det är dags för vila och slipper på så sätt skumgummimadrasser.

Hur gör de då för att få ekonomin att gå ihop kring att laga ekologisk, närodlad mat på plats och att bara ha rejäla pedagogiska material, som kommer från naturen och säkert är väldigt dyra?

– Varje familj har till exempel ansvar för en städvecka per termin. Genom att föräldrarna sköter all städning sparar förskolan mellan 8 000 och 10 000 kronor per månad. På köpet blir vi väldigt bekanta med miljön och ser förskolan som vår egen. Alla lekmaterial är också väldigt hållbara och förskolan behöver sällan köpa något nytt.

Helen Bjurberg har förståelse för att alla förskolor har olika förutsättningar för att kunna göra hela miljön giftfri, men hon menar att det finns enkla sätt att göra skillnad.

– Det första man kan fokusera på kanske är att maten och rengöringen, det är ganska enkelt att ställa om. Jag är säker på att alla kan och har råd att få sin förskola giftfri, det krävs bara lite engagemang. Vi utmanar alla förskolor att verkligen jobba mot detta viktiga mål.

LO BÄCKLINDER

Läs också