Förslag om nya arvoden i sista minut

Förslag om nya arvoden i sista minut

10 000 kronor i månaden till gruppledare i styrande allians föreslogs

Dagen före kommunfullmäktiges möte lade alliansen ett nytt förslag om arvoden. Oppositionen är kritisk till att detta sker i sista minuten.

I de nytillkomna arvodesförslagen står bland annat att gruppledare som ingår i styrande allians ska överlägga en dag per vecka. Detta innebär bland annat att gruppledarna för Centerpartiet och Kristdemokraterna vardera får 10 000 kr i månaden, exklusive arbetsgivaravgifter och pensionsavgifter.

– Vi har haft en väldigt liten och begränsad politisk organisation i kommunen över huvudtaget. Det här är kommuninvånarnas pengar och vi ska förvalta dem så bra som möjligt. Samtidigt ska vi kunna hantera alla de ärenden som kommer upp. Nu ligger vi i en utvecklingsfas, vilket kräver en lång rad beslut. Därför känner vi att en dag i veckan känns rimligt, förklarar Adam Reuterskiöld (M), kommunstyrelsens ordförande.

Annons

Arvodeskommittén i kommunen har arbetat under flera månader. Där har alla partier diskuterat vilken politisk organisation och vilka arvoden man vill ha. Men det nya arvodesförslaget lades fram från kommunstyrelsens ordförande dagen före kommunfullmäktiges möte.

– Det är anmärkningsvärt att man dagen före kommunfullmäktige kommer med ett förslag som innebär en utökning av den politiska organisationen och av ramen för arvoden. Detta efter att man har haft en tillsatt arvodeskommitté som har enats om ett förslag som har beslutats av fullmäktige, kommenterar Göran Hellmalm (L) och tillägger:

– Mälarökoalitionen ser gärna en utökning av det politiska ansvarstagandet och lägger det på flera personer, men det här förslaget är inte transparent för medborgarna. Att komma med en sådan stor förändring dagen innan man ska välja personer till nämnder och styrelser, är inte rimligt.

Även oppositionsrådet Hanna Svensson (S), reagerar kritiskt.

– Jag tycker att det är underligt att man inte kunde ta med det här i arvodesreglementet och den diskussion vi har haft med samtliga partier under hösten. Vad jag har förstått så har det här varit klart väldigt länge inom Ekeröalliansen, nu säger de att de inte har hunnit med vilket är väldigt märkligt, säger Hanna Svensson och tillägger:

– Visst kan det finnas en rimlighet att få utökad tid när man sitter i styret av kommunen. Men att kasta in det i sista sekunden och tro att det ska glida igenom, det är lite konstigt.

Adam Reuterskiöld kommenterar:

– Det arvodeskommittén arbetar fram är ett förslag som är brett och som alla kan ställa sig bakom. Arvodeskommittén började jobba redan i början på året. Men vi har haft våra förhandlingar efter valet.

Men när kom ni på det här upplägget?

– Det har funnits med men har inte konkretiserats på ett bra sätt. Våra partiöverläggningar tillsammans om hur vi ska fungera och jobba ihop, har dragit ut på tiden. Det har varit en annan typ av eftervalsprocess, eftersom den politiska situationen ser annorlunda ut än vad den har gjort tidigare. Därför kom det så sent, svarar Adam Reuterskiöld.

På kommunfullmäktiges möte blev det votering med utslag till alliansens fördel, men förslaget minoritetsåterremitterades på oppositionens begäran.

EWA LINNROS

Läs också