Förslag om utökad medborgardialog

Förslag om utökad medborgardialog

Öpartiet har i en motion föreslagit en utökad medborgardialog. I motionssvaret anser kommunstyrelsens ordförande Adam Reuterskiöld (M) att motionen ska avslås.

När denna tidning ligger i tryckpressarna, pågår kommunfullmäktiges möte där bland annat Öpartiets motion tas upp. Förslaget är att allmänhetens frågestund ska införas till varje kommunfullmäktigemöte, med möjlighet att ställa frågor under en timme.

I motionen står bland annat: ”Vid allmänhetens frågestund i oktober 2017 visades ett enormt stort intresse från våra kommunmedborgare i byggfrågor för boende, skola och samhällsplanering. Det framgick tydligt att många kommunmedborgare vill vara mer delaktiga i styrningen av kommunen och efterlyste en mer omfattande medborgardialog under ärendenas process. Ett sätt att tillgodose den efterfrågade delaktigheten i kommunens styrning är en mer frekvent medborgardialog.”

Annons

I motionssvaret skriver Adam Reuterskiöld bland annat:

”Ett verktyg som vi arbetat med för att nå demokratimålet är medborgardialoger.”… ”Den dialog som motionärerna refererar till var en utav våra mest besökta kvällar och den låg inte i anslutning till ett kommunfullmäktigesammanträde. Med anledning av att fler medborgare besöker våra medborgardialoger när vi ägnar en separat kväll åt detta anser vi inte att behov finns att ändra nuvarande rutiner. Med anledning av ovanstående yrkar jag på avslag på motionen.”

Annons

– Vi har inte en avvikande mening i denna motion. Hur vi kan hålla dialog med våra medborgare kan vi däremot utveckla i annat sammanhang, säger Ove Wallin (C), förste vice ordförande i kommunstyrelsen.

KD har ingen annan uppfattning i just denna motions attsats.

– Vi tycker dock att man kan utveckla medborgardialogen i vår kommun och vi tittar på flera bra exempel i kommuner där det lyckats rätt hyfsat. Vi kommer att återkomma till detta. Just Ö-partiets motion att ha allmän frågestund en timma innan varje fullmäktige, där stöder vi dock liggande förslag från kommunstyrelsen, kommenterar Sivert Åkerljung (KD).

Så här ställer sig övriga politiker till förslaget.

– Mälarökoalitionen är positiva till Öpartiets motion om allmänhetens frågestund på kommunfullmäktige med intentionen att öka möjligheten för dialog mellan förtroendevalda och medborgare. Vi ser dock att det krävs mer genomgripande förändringar i hela den politiska och kommunala organisationen för att uppnå motionärens intention. Vi behöver jobba mer uppsökande för att bygga en bra grund för inflytande och dialog. Vi vill utforma bra rutiner för att även nå dem som inte känner sig bekväma med att komma till kommunfullmäktige och ställa sina frågor publikt och i forum där vi kan få till stånd en förtroendefull dialog, säger Ulrika Sandin (MP), för Mälarökoalitionen.

– Det förtroende vi fått av väljarna innebär att vi ska lyssna till och försöka uppfylla invånarnas önskemål. Öpartiets motion är i rätt riktning, dock ser vi möjliga förbättringar av förslaget såsom effektiviseringsförslag för att höja kvaliten på samtalen. Dessa förslag återkommer vi med, kommenterar Jimmy Fors, Sverigedemokraterna.

MN har även sökt Mikke Lillman från Vänsterpartiet, men har inte fått svar.

EWA LINNROS

Läs också