Fråga kring problematisk korsning

Fråga kring problematisk korsning

I MN:s radioprogram ”God kväll Mälaröarna” svarar kommunens informationschef Johan Elfver på inskickade frågor från er läsare. Nedan följer några av dem.

Kommer pendelbåten att gå från Ekerö centrum i vinter?

– Planerna för framtiden är att vi vill att vintertrafiken ska gå från Ekerö centrum, men det kräver att man måste muddra Tappströmskanalen och för det behövs ett antal tillstånd och flera myndigheter ska kopplas in. Frågan förs mellan kommunen och Stockholms läns landsting. Men som läget är nu kommer båten att gå från Jungfrusund vintertid.

Hur mycket kostar en skolmåltid för barnen i kommunen?

– Det kostar 11 kronor per lunch och det är då råvarukostnaden.

Jag var på kommunens medborgardialog och då framkom bland annat en otydlighet kring politikers insatthet i olika ärenden. Hur går då arbetet till i kommunhuset, finns det en verklig kontakt mellan tjänstemän och politiker med informationsmöten kring exempelvis större byggnadsplaner?

– Det finns definitivt en verklig kontakt mellan tjänstemän och politiker, bland annat genom de olika nämnderna där politikerna får avstämning från tjänstemännen. Material skickas också ut i god tid före dessa  möten. Det finns även en kontinuerlig dialog om något är oklart för att de förtroendevalda ska kunna fatta ett bra och välgrundat beslut.

Problemen vid ljuskorsningen från Tappström är välkända. Kan man inte enligt amerikansk modell, tillåta högersväng ljusstyrt i vissa situationer?

– För just den här korsningen har man tittat på flera olika delar. En tanke har varit att göra en cirkulationsplats här eller om den ska vara en fyrvägskorsning som den ser ut idag. Men man har också tittat på hur mycket trafik som kommer från Bryggavägen och det är väldigt mycket. Sedan har vi också trafik från Ekerövägen och från Tappströmsvägen. Man har då i ett förslag tittat på en trevägskorsning där trafiken från Tappströmsvägen stängs av för att optimera trafiken från Bryggavägen och Ekerövägen. Trafik från Tappströmsvägen leds då om via Wrangels väg och den cirkulationsplats som finns där. Där har vi en gällande trafikplan och det är Trafikverket som kommer att genomföra den. Delar av de här sträckorna är egentligen kommunens väg, men i samarbete med Trafikverket har man jobbat fram vägplanen. Detta ordnades av den förre planeringschefen sammantaget med den nya bron som ska byggas.  Det ligger dock några år fram i tiden.

EWA LINNROS

Läs också