Frågor om flytt av ”Klöverns” verksamhet

Frågor om flytt av ”Klöverns” verksamhet

2013 stormade det kring resursskolan Klöverskolan (”Klövern”) då man planerade att flytta verksamheten till Träkvista skola. Detta väckte starka protester från föräldrar och pedagoger och planerna lades ned. Men nu ska verksamheten flyttas vilket väckt ny oro hos personal och föräldrar.

– Klöverskolan är en särskild undervisningsgrupp som har tolv platser. Det är en verksamhet för förskolebarn upp till sjätte klass och verksamheten tillhör Träkvista skola, men Klöverskolan ligger i en villa i Väsbyområdet. Eleverna som går här har behov av mindre sammanhang men för övrigt är deras behov vitt skilda. Nu kommer man inte att fylla på med nya barn på enheten utan istället starta en ny grupp på Träkvista skola. När nya lokaler vid Träkvista skola är färdigställda, ska all verksamhet från Klöverskolan flyttas till dessa lokaler.

Annons

– Vad vi gör är att omfördela platserna för att få fler grupper men mindre antal elever i varje grupp. Detta genomförs när elever slutar i befintliga grupper så att ingen elev påverkas i sin nuvarande placering. Detta är en förbättring ur ett elevperspektiv och ingen personal riskerar att bli av med sin anställning i förvaltningen, säger Johannes Pålsson, chef för barn och utbildning.

Men de som arbetar med barnen känner en oro, precis som man gjorde 2013 då samma planer var aktuella men inte blev av.

– Det är bra att man startar en liten grupp, men de barnen som behöver Klövern bäst, de ska inte gå i den vanliga skolan. Barnen behöver den avskildhet som Klövern har idag. Vissa barn får utbrott och då stannar allt upp när detta händer. De pengar man satsar på de här barnen, de har man igen mångdubbelt när de blir stora. Får de inte rätt hjälp när de är små, kommer de att kosta samhället mycket mer när de blir stora, säger en av personalen som arbetar på Klövern.

Då MN skrev om planerna på att flytta Klövern till Träkvista skola 2013, intervjuade vi Harriet Maler, barnläkare på Karolinska sjukhuset och specialist på barn med neuropsykiatriska funktionshinder. Hon hade då kontakt med Klövern och kände till barnen där. Så här kommenterade hon en eventuell flytt:

”De flesta barnen tror jag faktiskt behöver ha den här avskilda miljön. Jag tror att det måste finnas en sådan här liten enhet, det räcker inte om de har en lokal på sidan om den stora skolan. Då ska man i så fall se till att det verkligen är avskiljt. Men då kan man lika gärna ha det som det är idag”.

Annons

Kommunen har gjort en utredning kring särskilda undervisningsgrupper och inför flytten ska man göra riskanalyser som är kopplade till risk, behov och hälsa.

– Vi borde ha flyttat verksamheten för längesedan. Vi har särskola och alla andra grupper med betydligt större utmaningar som klarar det alldeles utmärkt. Däremot måste man se över utformningen av de nya lokalerna så att de fungerar optimalt. Där måste naturligtvis skolan, personalen och även eleverna få vara med och tycka till, inom rimliga gränser,  säger Johannes Pålsson.

Det finns en oro för att barnen som gått på Klöverskolan, inte kommer att klara flytten till Träkvista skola och inkluderingen i ett större sammanhang.

– De här barnen behöver lång tid för att förbereda sig. Genom att de blir väl förberedda, att de får vara delaktiga i processen och att det inte sker från en dag till en annan, då tror jag inte att det är ett bekymmer. De elever som behöver det, kommer fortfarande att vara på heltid i sin lilla grupp. Men det finns ju också barn som delvis kan fungera i större sammanhang och då får de det ökade spannet för att kunna göra det under skoldagen, säger Gabriella Borg, chef för Ekerö resursteam.

– De här barnen har samma rättigheter som andra elever. Det är barn som ska klara sig ute i samhället. Det vi kan se är att de elever som har gått i särskilda undervisningsgrupper, de får det tufft när de hamnar på gymnasiet. Det blir en otrolig kulturkrock. Trots att de har betygen, klarar de inte alltid gymnasiet. Vi ska stödja barnen, men vi ska inte göra dem en björntjänst. Vi måste erbjuda dem stöd som gör att de successivt kan ta större ansvar och hitta strategier för att kunna hantera olika situationer, säger Johannes Pålsson  och tillägger:

– Sedan finns det naturligtvis en ökad oro kring de här grupperna. Som vårdnadshavare har man innan barnet hamnade i en särskild undervisningsgrupp, lång erfarenhet av problem då barnet gick i vanliga skolan. Men den särskilda undervisningsgruppen försvinner inte, det är bara det att vi inte placerar dem i en byggnad långt från den ordinarie skolverksamheten, säger han.

Någon flytt kommer inte att ske innan de nya lokalerna är klara. Det kan tidigast ske vid årsskiftet. Beslutet om flytten är ett förvaltningsbeslut och inte politiskt.

EWA LINNROS

Läs också