Frågor om handikappanpassningen

Frågor om handikappanpassningen

I MN:s radioprogram ”God kväll Mälaröarna” svarar kommunens informationschef Johan Elfver på inskickade frågor från er läsare och radiolyssnare. Nedan följer några av dem.

Vem ansvarar för saltning och sandning och plogning i Ekerö centrum, i tunneln under Ekerövägen och trottoarer längs med denna väg? 

– Det gör kommunen. Vi har ett i driftsavtal med Svensk markservice som sköter detta.

Vi är en grupp pensionärer som spelar Bridge i Fabriken. Denna lokal kommer försvinna då området ska byggas. När vi frågat kommunen om lokaler, får vi svar att kommunen ansvarar för ungdomarna men vi pensionärer hänvisas till att hyra andra lokaler. Har kommunen inget ansvar för oss äldre?

– Jo vi tar ansvar för att lösa lokalfrågan för pensionärerna på Fabriken. Kultur- och fritidsförvaltningen har kommunicerat med verksamhetsledarna för båda verksamheterna under lång tid och de har varit medvetna om vilket upplåtelseförhållande som gäller på Fabriken. Nulägeskommunikationen förs i första hand med nuvarande verksamhetsledare Henrik Hedén och Inga Lööf. Förvaltningen har haft ganska tät kontakt och för dansgruppen har det mynnat ut i att vi tittar på en ny lokal nästa torsdag. Bridgeverksamheten har meddelats att det finns flera lokaler som ska förhandlas om, vi blir troligen tvingade att hyra in lokal från tredje part. När tillgänglighet och prisbilder är klara kommer självklart även bridgegrupperna erbjudas alternativ för sin verksamhet. Förvaltningen har fortfarande sju månader på sig att lösa frågan och vi har varit tydliga mot verksamheterna att de kommer att erbjudas lokaler för just verksamheten, sedan är det upp till dem, liksom hela föreningslivet, att förhålla sig till kvaliteten kontra det starkt subventionerade priset vi har.

På Söderströmsgården har det visat sig att toaletterna inte är handikappanpassade och måste göras om. Även trösklar in till rummen är sådana att de boende behöver hjälp att ta sig in och ut ur rummen med rullatorer. Hur kan detta ha skett och vad kommer det att kosta oss skattebetalare att ställa detta till rätta?

– Trösklar är godkända ur tillgänglighetsaspekt. Kommunen har genomfört en egen tillgänglighetsinspektion som har godkänt boendet. Men tröskel måste finnas till exempelvis våtrum och toalett. Toaletterna är för låga anser kommunen och där är vi inte överens med leverantören där frågan ligger hos dem i nuläget.

När det gäller Jungfrusundsåsens naturreservat läste jag att man måste komma överens med byggföretaget Bonava som äger en del av marken. Innebär det att de kommer att bebygga delar av det område som ska bli naturreservat?

– Nej.

Hur går det med planerna på flytten av Birkaskolan, den placering som föreslagits har väckt många protester men inget nytt har kommit i ärendet?

– Ekerö kommun har en bra dialog med Birkaskolan och arbetet med detaljplanen har inte startat. Vi återkommer med mer information framgent.

Hör hela radioinslaget här:

EWA LINNROS

 

Läs också