Frågor om nya skolbyggnader

Frågor om nya skolbyggnader

Här kommer de senaste frågorna från er läsare och radiolyssnare, besvarade av kommunens kommunikationschef Johan Elfver i MN:s radioprogram ”God kväll Mälaröarna”.

2003 kom kommunen överens med länsstyrelsen i Stockholms län om att ett naturreservat skulle bildas av Jungfrusundsåsen. Men det är inte naturreservat ännu, varför?

– Man har jobbat med den här frågan med olika intensitet sedan 2003. I vissa lägen har den varit vilande, men nu är den faktiskt mera aktiv igen. Man håller på att diskutera detta och bedömningen är att man sannolikt ska kunna bilda naturreservatet nästa år.

När ska Sanduddens skola byggas ut och när ska Ekebyhovs skola få nya lokaler?

– När det gäller Sandudden pågår ett samråd i nuläget. Det har kommit in fantastiska förslag från skolans alla elever, totalt ungefär 2 000 A4-sidor. I sex kategorier har barnen fått vara med och skriva och rita hur fotbollsplan och klassrum med mera ska se ut. Just nu sammanställs det här så att man kan kvantifiera detta. Vi vill vi få in barnens förslag i samrådsredogörelsen så att deras röster verkligen ska bli synliga. Planen är att detaljplanen för skolan ska antas under det här året. Bedömningen är att den ska stå klar 2023. Ekebyhovskolans nya skola beräknas bli klar 2024.

För ett tag sedan var det problem med Adelsöfärjan och ingen färja gick på ett tag. Nu undrar jag om man någon gång funderat över att bygga en broförbindelse till Adelsö?

– Önskemål har väl funnits, men vi har inte hittat några planer på detta bakåt i tiden. När vi jobbade med översiktsplanen, den som blev antagen 2017, diskuterade vi när i framtiden det kan bli aktuellt med detta. Men just i nuläget är det för få människor som bor på såväl Adelsö som Munsö. Därför är det inte motiverat att göra en så pass stor investering. Men det är inte osannolikt till kanske 2030-, 2040-talet. Men det beror helt på hur kommunens utveckling ser ut och vad mälaröborna vill med utvecklingen av sin kommun. Men det mest effektiva i nuläget är att använda sig av den miljövänliga, eldrivna linfärjan.

I förra programmet pratade Stefan Sundström om att det planeras en anläggning för stenkross i Skå Edeby och 60 industritomter på natur och åkerjord. Kan det här stämma?

– Det stämmer såtillvida att kommunstyrelsens arbetsutskott tog ett beslut i januari om att planlägga området och pröva om det är möjligt att göra detta. Sedan är det en helt annan sak vad man kommer fram till i den här prövningen. Det kan också hända att det inte blir någonting för här tittar man på vad översiktsplanen säger. Området ligger ungefär i höjd med Skå flygfält och Skå kyrka. I översiktsplanen är det utpekat att man ska ha en viss typ av företags- och industrimark. Här har bland annat miljönämnden fattat beslut i september förra året om att sökanden för verksamheter ska söka tillstånd hos länsstyrelsen. Den andra biten gällande industritomterna kommer att utredas av planenheten.

Hör hela intervjun här:

EWA LINNROS

Läs också