Frågor om pendelbåtens turer

Frågor om pendelbåtens turer

Här kommer de senaste frågorna från er läsare och radiolyssnare, besvarade av kommunens kommunikationschef Johan Elfver i MN:s radioprogram ”God kväll Mälaröarna”.

Har man kommit vidare med bildandet av naturreservatet Jungfrusund?

– Det finns ett beslut om att få till ett naturreservat, men projektet har ingen finansiering i nuläget. Det är förberett men det har inte gått vidare.

Det skulle bli en bensinmack för båtar i Jungfrusunds Marina redan för flera år sedan. Brygga med pumpar har också legat där minst två år. Minns att fördröjningen hade något med kommunens miljökontor att göra, vad händer med det hela?

– Det inkom en bygglovsansökan för den här macken 2016. Under 2017 kom ärendet till miljökontoret. De har handlagt ärendet och det i sin tur tar tid då miljökontoret måste kontakta länsstyrelsen eftersom anläggningen ligger i ett vattenskyddsområde. Men det blev klart i slutet av förra året och bygglov är beviljat. Men sökande måste inkomma med underlag för att få startbesked för att bygga klart macken.

Det har sagts att pendelbåten kommer att gå på helger också och att trafiken ska utökas, men vet man hur det blir med detta?

– Trafiken under vardagar under hösten och våren ska uttökas från tre till åtta turer per dag. Vardagar från och med nästa sommar ska få sju turer per dag i vardera riktning. Helgtrafik kommer att bli sex turer i vardera riktning under vår, sommar och höst. Det är är information jag har fått från Sveriges radios rapportering. Jag har hört av mig till trafikförvaltningen för att få detta bekräftat men har ännu inte fått något svar. Jag tolkar det som att man inte är helt klar med detta.

Jag undrar vilka badplatser som kommunen sköter om? Rensas bottnarna från skräp? Håller dessa någon viss kvalitet?

– Kommunen ansvarar för Närlundabadet, Södran, Lundhagsbadet, Mörbybadet, Karlskärsbadet, Stockbybadet och Kärsgatans bad. Miljökontoret tar prover på vattnet normalt tre till fyra gånger per år. Man ser också över utemiljön så att sandstränder rensas från skräp och även bottnarna gås igenom.

Veterandagen blir inte av har jag hört eftersom det är för svårt att organisera. Men kan inte kommunen hjälpa till, det är ju ett så bra evenemang.

– Precis som alla andra föreningar som kontaktar kommunen och i de delar som kommunen kan bistå med hjälp, så gör vi det. Det kan handla om att vägleda hur man söker tillstånd för exempelvis servering, det kan handla om markfrågor eller om man behöver söka tillfälligt bygglov. Det kan också röra sig om man kan söka föreningsbidrag, då kan kommunen lotsa till rätt instans. Det är naturligtvis tråkigt att det inte blir av i år, men jag tycker att det är ett klokt beslut att de har valt att se över organisationen. Ett sådant här evenemang kräver mycket planering och logistik.

EWA LINNROS

Läs också