Frågor om valstugor, bussdepå och bro

Frågor om valstugor, bussdepå och bro

I MN:s radioprogram ”God kväll Mälaröarna” svarar kommunens informationschef Johan Elfver på inskickade frågor från er läsare och radiolyssnare. Nedan följer några av dem.

Vid färjeläget i Jungfrusund byggs en stor byggnad på vänster sida om man kommer från Bryggarvägen. Är det en ny skola eller ska det bli en stor butik eller vad kan det vara?

– Det är en förskola som håller på att byggas här. Vi behöver fler förskolor för upptagningsområdet blir ju större.

Det har varit väldigt tyst om bussdepån i Enlunda och jag undrar vad som är på gång med denna? 

– Det som fortfarande pågår handlar om markfrågor som måste lösas först innan man kan gå vidare och sätta planerna i verket. Det är som dominobrickor där alla ska falla åt samma håll. Får man ordning på de juridiska frågorna kring marken, kan SL gå vidare med att sälja depåtomten i Ekerö centrum. Därefter kan man påbörja arbetet med den nya depån i Enlunda. Det pågår förhandlingar med de olika markägarna, mer än så kan jag inte svara i nuläget.

Innan bussdepån i Ekerö centrum flyttar, kan man väl inte påbörja utbyggnaden av centrum?

– Nej, det stämmer. Det är ett detaljplanearbete som pågår nu, så förhoppningen är självklart att få en lösning på frågorna rörande bussdepån i Enlunda. Men allt sådant här tar tid.

Snart ska väl valstugor snickras upp och då är mina frågor: Vem betalar kostnaden för dessa stugor? Vem betalar hyran för att ha stugorna uppställda i centrum?

– Stugorna betalas av respektive parti. Sedan löser de sinsemellan var de ska stå på torget. De får hjälp av kommunen med en samlad tillståndsansökan till polisen om att ställa upp dessa valstugor på torget.

Ska badhuset drivas i kommunal regi?

– Nu kommer det som ett uppdrag från de förtroendevalda till kommunstyrelseförvaltningen att utreda det.Därför kan jag inte svara på det i nuläget. Det vi vet idag är att det finns en detaljplan som är godkänd av kommunfullmäktige för att bygga ett badhus vid Träkvista idrottsplats. Detaljplanen anger var det får byggas. Om det sedan ska vara ett badhus eller en simhall, det får utredningen visa samt vem som kommer att vara operatör för den. Det är mycket saker som ska inrymmas i en sådan utredning som exempelvis kostnader, det finns ju en driftskostnad på ett badhus eller en simhall.

Ska den nya Tappströmsbron vara öppningsbar eller gör man en högre bro den här gången?

– Den ska vara öppningsbar, men till skillnad från den nuvarande bron som har en klafföppning, blir den nya bron en svängbro i likhet med Nockebybron. Vid öppning kommer då bron svängas.

Hör hela intervjun här:

 

EWA LINNROS

Läs också