Från bävrar till Ekerö bostäder

Från bävrar till Ekerö bostäder

Här kommer de senaste frågorna från er läsare och radiolyssnare, besvarade av kommunens informationschef Johan Elfver i MN:s radioprogram ”God kväll Mälaröarna”

Läste i tidningen om att Kommunen glömt söka tillstånd för att gräva i fornminnesmark. Jag vill gärna veta vad detta kan eventuellt ge för konsekvenser?

– Det handlar om förberedelse för tillfälliga moduler intill den den nya förskolan i Drottningholm som ska byggas, då den gamla brann ner i december. Kommunen har inte grävt i fornminnesmark, men man misstänkte det från början. Man var lite för snabb med markarbeten och det fanns missar i kommunikationen med Statens fastighetsverk. Det är ett slags markintrång som gjorts. Självklart är det inte bra. Men om det nu hade varit inom fornlämningsområdet, då hade det kunnat betraktas som ett brott mot fornminneslagen.

Vad hände med försäljningsplanerna av Ekerö bostäder? Det har varit så tyst ett tag.

– Kommunstyrelsens ordförande har gett kommunledningskontoret ett utökat uppdrag att finna fler intressenter för ett eventuellt utökat partnerskap för Ekerö bostäder. Hur fort ärendet kommer tillbaka, beror på hur stort intresset är. Men möjligtvis så kan det komma upp innan sommaren eller till hösten som senast.

När börjar man bygga området som kallas Ekerö strand och vilken typ av bostäder blir det, hyresrätter eller bostadsrätter?

– Detaljplanen för området kommer att antas vid halvårsskiftet. Byggstart är i så fall möjlig 2019. Det rör sig om cirka 450 bostäder och kommunen eftersträvar då blandade upplåtelseformer. Det innebär att det kan bli både bostads- och hyresrätter.

Hur ställer sig kommunen till bävrarnas framfart vid vattnet vid promenadstråket mellan Närlunda och Älvnäs?

– Det är kommunens teknik- och exploateringskontor som håller koll på detta.  När det gäller just bävrarna har jag ännu inte fått något svar på hur man ska hantera det. Vildsvin är ett annat stort problem och där har vi kontakt med polisen som har avtal med viltvårdare och kommunjägare i de fall man kanske behöver omhänderta djuren.

EWA LINNROS

Läs också