Fredsfestival i Nyckelby

Fredsfestival i Nyckelby

Den 26 augusti arrangerar Clas Vallin och hustrun Eva Galyas Vallin fredsfestival i sitt hem i Nyckelby. I det livesända evenemanget kommer både ledande fredsforskare, kända artister och föreläsare dela med sig av budskapet om att världen aldrig varit så fredlig som den är nu.

– Allt började med att jag träffade Erik Melander, professor och fredsforskare vid Uppsala universitet. Han berättade att forskningen visar att världen oavbrutet håller på att bli fredligare, till skillnad från vad många människor tror. Han tyckte dock att det var svårt att nå ut med det budskapet, vilket blev upprinnelsen till ”A local act for peace” som vår organisation heter, berättar Clas Vallin som tillsammans med hustrun Eva Galyas Vallin är kärnan i verksamheten.

Annons

Under de senaste åren har de ordnat fyra festivaler som sänts ut via nätet. Genom det nätverk som växt fram omkring dem, har det även ordnats parallella festivaler i New York, Portugal och i Lagos. Musiker, forskare och människor som på olika sätt arbetar med fredsskapande arbete har delat med sig av sin kunskap och sina färdigheter och som ringar på vattnet växer organisationen organiskt och blir större allt eftersom.

Via hemsidan för ”A local act for peace” kan man följa augustifestivalen och alla programpunkter i livesändningen som organisationen får hjälp av Röda korset att sända från paret Vallins terass i Nyckelby. Kända svenska artistnamn som Louise Hoffsten och Meja varvas med föreläsningar av bland annat Erik Melander, Stina Berge, generalsekreterare för kompetensnätverket Yennenga progress samt Lovisa Fältskog, projektledare för Öppna dörren. Samma dag som Nyckelbyfestivalen kommer ytterligare en livesänd festival att äga rum i Portugal.

Annons

Den viktigaste tanken med festivalerna är att sprida budskapet om hur fredlig världen trots allt är och vilket arbete som pågår för att göra den ännu fredligare.

– Det har en lugnande effekt att sprida de här forskningsresultaten och det gör att många människor inspireras till att själva göra goda handlingar. Det mesta handlar om att alla tar hand om sina egna kvarter, slår Eva Galyas Vallin fast.

LO BÄCKLINDER

Läs också