Gamla nyheter i försommartid

Gamla nyheter i försommartid

Några brott, frilutfsliv, utlysta tjänster och en hel del försommartrevligheter kan man läsa om i de femtio år gamla exemplaren av Mälaröarnas nyheter.

Under samma dag i början av juni 1967 hittar polisen två stulna Volvo Amazonvagnar i ett skogsparti vid Kolbotten på Ekerö. Att Mälaröarna är en sedan länge erkänd avstjälpningsplats för utrangerade och stulna fordon framgår i MN:s artikel om detta. Dock hör det tydligen till ovanligheterna att två bilar hittas på i stort sett samma plats på samma dag. De två konstaplar som kommer först till platsen hittar en ”A-skyltad” (från Stockholms stad, reds anm.) Amazon med sönderslagen ventilationsruta. Något senare på dagen hittar en annan patrull en ”AB-skyltad” (från Stockholms län, reds anm.) Amazon i samma glänta. ”Denna vagn var mycket illa åtgången – ”slaktad” som polisrapporten uttrycker saken”, står det i tidningen om händelsen.

När det börjar bli varmt i markerna omsätter 4H-ungdomarna i Färentuna sina teorikunskaper i praktiken. Under vintern har de studerat Torvald Wermelins handbok ”Ute” och förberett sig för skog och mark. ”Med ordförande Yngve Nordmark i spetsen gjorde sålunda ungdomarna härom weekenden en fem kilometer lång hajk till fots till Igelviken, där man byggde vindskydd, tände en värmande nying och slumrade in på riktigt skogsmannavis.”

Måhända känner även de som befinner sig på Mälaröarnas fång- och ungdomsanstalter av vårkänslor. Det är ovanligt många rymningar under försommaren och vid ett och samma tillfälle är sju ungdomar försvunna från Hammargårdens skolhem och två interner är samtidigt på rymmen från Svartsjöanstalten.

En halvtidstjänst som kontorist utlyses på Färingsö skolkontor. Lönen ligger mellan 536 kronor och 730 kronor vilket motsvarar mellan 4 663 kronor och 6 351 kronor i dagens valutavärde.

I övrigt handlar nyheterna i MN:s försommarnummer 1967 till stor del om tältmöten i olika församlingar, syföreningarnas sommarmarknader, pensionärsföreningarnas utflykter och en hel del vigselfotografier.

LO BÄCKLINDER

Läs också