Gästtalare hos UNESCO

Gästtalare hos UNESCO

Kommunstyrelsens ordförande Adam Reuterskiöld (M) deltog som talare vid Unescos världskonferens i Oman den 10 till 12 december.

Under året besökte en delegation från Unesco kommunen med ett projekt som handlade om hur man ska tillgängliggöra världsarven. Efter detta inbjöds Adam Reuterskiöld till Unescos världsarvkonferens i Oman, för att delta i en paneldebatt om hur stadsutveckling hanteras i en kommun med två världsarv.

– Vi har ju en hel del att göra med Unesco indirekt i och med att vi har två världsarv i kommunen. Kontakten har varit aktuell framförallt under den tioåriga processen som vi har hanterat förbifarten och breddningen av Ekerövägen, säger Adam Reuterskiöld.

Han var inbjuden som talare på världsarvskonferensen i Oman, där och han talade om att det kan vara svårt för en liten kommun att hantera balansgången mellan bevarande och utveckling.

– Det är en svår balans då det både handlar om att bevara och konservera världsarven för framtiden, men samtidigt måste man också ha en samhällsutveckling som fungerar.

EWA LINNROS

Läs också