Gatan har blivit parkeringsplats

Gatan har blivit parkeringsplats

Nybyggnationen vid Wrangels väg har lett till parkeringsproblem. Nu parkeras bilar och andra fordon på villavägarna intill och ställer till med problem. P-förbudsskylt har kommit upp efter påtryckningar från de boende, men detta respekteras inte och parkeringsbevakningen fungerar inte heller.

– Den tidigare parkeringen som fanns för de boende vid Wrangels väg togs bort i och med att byggnationerna av nya hyres- och bostadsrättslägenheter startade. En betalparkering har upprättats i området och många väljer då att parkera på andra platser.

Annons

Floravägen är en av de vägar som nu fått personbilar, lastbilar, husvagnar, husbilar och motorcyklar parkerade längs vägen. En boende beskriver situationen:

”Vår lilla gata har blivit en parkeringsplats. Värst är helger och kvällar och då har kommunen inte  någon parkeringsövervakning. Nu flyttar det in mer folk så i framtiden kommer det bli kaos, redan i dag kommer vi ibland inte ut från våra tomter då bilar står i vägen.”

Annons

Den boende har varit i kontakt med kommunen. Det svar som gavs var att kommunen inte vill ”lappa” bilar och att man bara kunde beklaga att det är som det är.

– Vi införde parkeringsregler och parkeringsövervakning för några år sedan då det tyvärr under årens lopp har blivit ett problem. Sedan är det vägföreningens vägar, men vi har varit behjälpliga med att ha patrullerande bilar för övervakning. Jag vet att det har varit problem på platsen och om det inte fungerar nu får vi hitta nya lösningar, säger Adam Reuterskiöld (M), kommunstyrelsens ordförande.

EWA LINNROS

Läs också