Gränslösa elevmöten på Birkaskolan

Gränslösa elevmöten på Birkaskolan

Under tolv intensiva februaridagar har Birkaskolans sjundeklassare haft besök från både polska och italienska elever. Flödande engelska, nya vänskapsband och ökad förståelse för andra kulturer är några av de stora vinsterna med projektet.

Som ett led i det Erasmusprojekt som Birkaskolan deltar in under två år har nio italienska och tio polska elever tillsammans med sina lärare, besökt Mälaröarna och klass 7 i Birkaskolan under nära två veckor. De har bott i Ekeröelevernas familjer och haft gemensam undervisning i skolan.

– Det var lite svårt i början att veta vad man skulle göra på fritiden, men vi har varit med kompisar, åkt till stan och varit på bio bland annat och nu känns det helt naturligt, förklarar Alicia Källman, på flytande engelska.

Hon och hennes tvillingbror Elias Källman har haft Kevin Gorzelany från Wisla i Polen boende i sin familj och de konstaterar alla tre att det ska bli jättetråkigt att skiljas när Kevin åker hem.

– Det här är ett jättenyttigt projekt som gör att man får träna mycket på engelska och lära känna många ungdomar från andra länder, konstaterar italienske Matteo Morashichini som även han har blivit väldigt förtjust i Sverige.

De nära femtio italienska, polska och svenska eleverna har under besöket arbetat i mindre grupper kring temat ”folksagor”. Genom att bearbeta och väva samman sagor från de tre länderna har de delat kulturella värderingar och sedvänjor med varandra. Något som är en av de viktiga poängerna med elevutbytet.

– Vi vill att eleverna ska öppna sina sinnen och minska sina fördomar om andra. Det är viktigt att de känner att de är europeiska medborgare istället för att alltid fokusera på om de är italienare, polacker eller svenskar. Det här projektet innebär enormt mycket arbete för oss lärare, men det är det värt när vi ser hur fina resultat det ger, säger Maria Consiglia Tesone, lärare från Edolo i Italien.

Hon berättar om hur hennes elever genom andra liknande projekt samarbetat med skolor i länder som vanligtvis står för stor invandring till Italien. Att låta eleverna samarbeta och lära känna varandra har varit ett framgångsrikt sätt att minska fördomar menar hon.

Efter de nära två veckorna blir det ett känslofyllt farväl och att det har skapats starka band mellan elevgrupperna finns det ingen tvekan om.

– Det känns jättetråkigt och tomt nu när de åker hem, men jag hoppas att vi kan fortsätta att hålla kontakt genom snapchat, säger Simon Andersson.

– Vissa av eleverna vill inte åka hem och någon annan pratar om att de vill ta med ”sin svenska mamma” hem, skrattar polska läraren Edyta Soluch-Cieslar.

Projektet fortsätter nu med utvärdering av hur Sverigebesöket har gått. Därefter ska elever från Birkaskolan och Italien besöka Polen i oktober och det sista elevbesöket blir när polska och svenska elever besöker Italien i april 2019.

LO BÄCKLINDER

Läs också