Hamnarna ännu inte i bruk

Hamnarna ännu inte i bruk

En tid framöver kommer bergmassorna från byggnationen av Förbifart Stockholm, att transporteras med lastbil och inte sjövägen som planerat.

När Förbifart Stockholm byggs måste krossat berg från bergtunnlarna tas omhand på ett effektivt och miljöanpassat sätt. För att inte belasta vägnätet med alltför många tunga transporter, har tre tillfälliga hamnar anlagts, en vid Sättra varv och två på Lovö. Därifrån kommer cirka hälften av alla bergmassor att transporteras bort med pråmar till tillfälliga mottagningsplatser.

Annons

– Planen har hela tiden varit att all transport av bergmassor från Lovö skulle ske sjövägen, men arbetet med våra tillfälliga hamnar har tyvärr dragit ut på tiden. Samtidigt har sprängningsarbetet pågått sedan i somras vid Koviken och sedan ett par månader vid Edeby. Vi har under den tiden tillfälligt lagrat utsprängt berg på plats men är nu tvungna att börja transportera bort bergmassorna på annat sätt, berättar Josefine Gröndahl, mediekommunikatör på Trafikverket.

En tid framöver kommer bergmassor att transporteras med lastbil från Förbifart Stockholms två byggarbetsplatser vid Koviken på norra Lovö och vid Edeby på södra delen av ön.

Transporterna sker med färja från Koviken till Tyska botten och vidare till Upplands Väsby samt från Edeby via Ekerövägen till NCC:s grustäkt i Älvnäs, strax norr om Träkvista.

När de två hamnarna tas i drift under vintern övergår alla transporter till fartyg som planerat. Att transporter görs med lastbil är alltså en högst tillfällig lösning.

EWA LINNROS

Läs också