Handlingsplan för särskild begåvning

Handlingsplan för särskild begåvning

Nyligen fick Ekerö kommun kritik från Skolinspektionen för att de inte gett tillräckligt stöd till en elev med särskild begåvning. Nu meddelar barn- och utbildningsnämnden att de kommer ta fram en särskild handlingsplan för just denna grupp. Något som tas emot med stor glädje hos många berörda föräldrar.

MN har tidigare skrivit om den grupp elever som går in under kategorin ”särskild begåvning” och om hur många av dessa blir understimulerade vilket kan leda till följdproblem såsom depressioner och skolvägran. I kommunen finns sedan ett par år en grupp föräldrar som jobbat hårt för att få beslutsfattarna att ändra riktlinjerna och öka kunskapen för att därmed kunna tillgodose barnens behov.

På senaste kommunfullmäktigesammanträdet den 9 april togs en interpellation upp som skrivits under av Miljöpartiet, Socialdemokraterna, Liberalerna och Öpartiet. I den ställdes frågan till Sivert Åkerljung (KD), ordförande för barn-och utbildningsnämnden, om han tänker ta initiativ till att ta fram en handlingsplan för barn och elever med särskild begåvning. I svaret konstaterade han att förutom att genomföra en omfattande kompetensutvecklingsinsats avseende förmågan att genomföra pedagogiska utredningar samt upprätta bra åtgärdsprogram, ska nämnden även formulera ett uppdrag till förvaltningen att ta fram en särskild handlingsplan för arbetet med särskilt begåvade barn.

– Den kommer att vara på plats senast i september, säger han och fortsätter:

– Då frågan om särskild begåvade barns skolsituation har aktualiserats och då vi ser att det även på nationell nivå diskuteras flitigt, tycker vi att det skulle vara bra att förtydliga ramarna för arbetet med denna grupp i Ekerö kommun. Dels som ett led för att förbättra vår förmåga att möta alla barns behov, men också för att bli vassare i just denna grupps specifika behov.

Beskedet tas emot med stor glädje i föräldragruppen.

– Efter två års kamp för att få omgivningen, skolor och kommunen att förstå våra barns behov så går det inte med ord att beskriva de känslor som uppstår vid mottagande av det här beskedet. Idag är en historisk dag för demokratin och för elevers rätt till utbildning i Ekerö kommun, säger Carola Ahlsson, Föräldragruppen för särskild begåvning på Ekerö.

LO BÄCKLINDER

Läs också