Har kommunen koll på mögel i skolan?

Har kommunen koll på mögel i skolan?

Här kommer de senaste frågorna från er läsare och radiolyssnare, besvarade av kommunens kommunikationschef Johan Elfver i MN:s radioprogram ”God kväll Mälaröarna”.

Varför har vi ingen belysning i Svartsjö,  detta är väl ändå kommunens ansvar att vi hittar till bussen? Det är vid busshållplatsen Färjestadsvägen där bussen vänder och ner till Svartsjö slott. Stolparna finns där men det finns ingen belysning alls.

– Färjestadsvägen är Trafikverkets väg. Jag har varit i kontakt med dem eftersom lyktstolparna inte är någonting vi kan hantera då kommunen inte äger dem. Jag har inte fått något svar ännu. Men jag har informerat dem om att det här är en återkommande fråga, framförallt när det gäller belysning på många huvudsträckor på Färingsö. Det går också bra att kontakta Trafikverkets kundtjänst med den här typen av ärenden. När det gäller stolparna borde det bara handla om att koppla på strömmen.

Not: MN tar under våren upp vägbelysningsfrågor. Vi har bjudit in representanter från Trafikverket till radioprogrammet för att få mer information om belysning på vägarna.

Jag har läst om Ekebyhovskolan och mögelproblem där. Hur kommer det sig att kommunen inte har koll på vad som gjorts med möglet under åren som har gått?

– Det finns en enorm mängd av papper över de senaste 30 åren som man har tittat igenom. Det rör sig om mycket underhållsarbete för både golv, väggar och ventilation. Man ska komma ihåg att skolfastigheter slits onormalt mycket i jämförelse med andra typer av byggnader. Men flera utredningar har gjorts och arbetsmiljöverket har varit där under både 80- och 90-talet. Där har man konstaterat att saker som har varit problem har blivit åtgärdade. Sedan förändras det hela tiden. Det har byggts om och det slits ut. Men nu finns det ett inriktningsbeslut från barn- och utbildningsnämnden om att bygga en helt ny Ekebyhovskola vid Bryggavägen.

Vad händer med gamla Barnängens hus? Ska det rivas och bli bostäder där och när?

– Idag heter det Nordium och tidigare huserade Oriflame där. På sikt är tanken att kommunen kommer att ta över marken här och exploatera den för bostäder. Jag skulle bedöma att det rör sig om i början av 2020-talet.

Hör hela intervjun här:

EWA LINNROS

Läs också