Högfrekvent ljud  stör nattsömnen

Högfrekvent ljud stör nattsömnen

Sedan slutet på november förra året har ett störande, högfrekvent ljud stört flera stenhamrabor, så till den grad att det inte går att sova.

– Från januari har ljudet eskalerat. Det är ett högt, pipande ljud och det är pulserande dessutom. Öronproppar hjälper inte, ljudet går rakt in i skallbenet. Det är omöjligt att sova.Vi ringde kommunen men vi insåg ganska snabbt att när det handlar om ljud, blir man inte riktigt trodd, berättar Inger Ekdahl Edevärn som är en av dem som besväras av ljudet.

Efter flera påtryckningar på kommunen om att få problemet utrett, tog Inger och hennes man saken i egna händer och anlitade ett företag för ljudanalys.

Mätningarna visar på att nivåerna mäter toppar över 80 decibel och upp till som värst, 16 000 hertz. För en människa med god hörsel är smärttröskeln cirka 120 decibel. När det gäller hertz, förmår människans öra att uppfatta svängningar på 20 till 16 000 hertz. En ung människa kan höra ljud på upp till 20 000 hertz.

– När vi meddelade kommunen att vi hade en ljudanalys, ville de gärna att vi skulle skicka över den till dem. Men det har kostat oss ganska mycket pengar att anlita företaget som mätt upp ljudet. De tror att de ska få detta gratis, det som vi privatpersoner har betalat för. Företaget som har gjort mätningen, anser att det här är kommunens sak och att de ska betala för det, säger Inger.

Hon och hennes man har  fortsatt försöka få kontakt med kommunen för att höra vad som görs.

– Men de återkommer inte fastän vi ringer till växeln på kommunen och ber att de ska framföra att vi vill ha kontakt, säger Inger Ekdahl Edevärn.

Kaspar Fritz är miljö- och hälsoskyddschef på kommunen.

– Vi har fått ett klagomål från en familj. Vi håller på och utreder ärendet och har en pågående dialog med de klagande. I dagsläget vet vi inte vad som orsakar störningen. Jag har tyvärr inte mer än så att säga för tillfället, säger Kaspar Fritz.

EWA LINNROS

Läs också