Hovgården i skymundan?

Hovgården i skymundan?

Drygt 750 år efter att Magnus Ladulås bodde i sin kungsgård Alsnö hus på Adelsö, blickar han återigen ut över världsarvet Birka Hovgården. Denna gång är han dock en träfigur och får man tro hans upphovsman Stefan Qviberg, så undrar han vad som görs för att hedra den historiska platsen och hans minne.

– Kommunen har ju ett ansvar för att förvalta och utveckla det världsarv som de fått äran att ha, men frågan är vad de har gjort egentligen, frågar sig Stefan Qviberg.

På eget initiativ och för egna pengar har han låtit motorsågskonstnären Stefan Karlsson tillverka en fullstor träfigur som ska föreställa Magnus Ladulås. Stefan Qviberg har placerat statyn på sin mark, högt upp med utsikt över båda delarna av världsarvet Birka Hovgården. Ett område som haft stor historisk betydelse ända sedan handelsstaden Birka anlades på 700-talet och så småningom blev den plats där Magnus Ladulås bodde och regerade ifrån under 1200-talet.

Annons

Stefan Qviberg är en av de mälaröbor som vänder sig emot att Hovgårdsdelen på Adelsö har hamnat i skymundan av Birka som successivt utvecklas till ett populärt turistmål. Guidningar, aktiviteter och utgrävningar pågår där under en stor del av sommarhalvåret och där finns restaurang, museum och det planeras även för ett vandrarhem.

Enligt den förvaltningsplan som tagits fram av Ekerö kommun, Statens fastighetsverk och länsstyrelsen och som gäller för åren 2012 till 2018 ska parterna ”säkerställa världsarvets universella värden, utveckla världsarvet som en kulturell tillgång och en positiv kraft i hållbar tillväxt” samt ”främja delaktighet” genom att bland annat ”vara samlande, förvaltande och pådrivande i såväl det lokala, regionala som nationella kulturarvsarbetet.”

Från kommunens sida menar man att man har fullföljt sina egna åtaganden.

– Vi har ordnat med parkeringsplatser för både bussar och bilar, fiberanslutning till Café Hovgården som dessutom är informationspunkt för världsarvsområdet samt sett till att området är tillgängligt året om, säger Stefan Pellén, kommunens näringslivschef.

Statens fastighetsverk, som tagit över skötseln från Riksantikvarieämbetet ansvarar för det inhägnade världsarvsområdet och bekostar endast de åtgärder som görs där.

– När vi tog över Birka Hovgården hade båda platserna ett väldigt eftersatt underhåll och vi prioriterade att börja med att rusta upp byggnader och bryggor på Björkö bland annat. När det gäller Hovgårdsområdet har vi arbetat med att röja upp marken, sätta upp en del skyltar och skriva arrendeavtal för att ha betande djur på området som håller marken öppen, säger Lena Flodin, Statens fastighetsverk.

Hon konstaterar att det blir allt svårare att få tag i betande djur och berättar också om svårigheter med att finansiera åtgärder som behöver göras kring många av landets världsarv. Hon efterlyser en lösning liknande de statligt finansierade naturrum som finns i anslutning till många av Sveriges naturområden.

– Vi håller nu på och reviderar förvaltningsplanen för området och jag räknar med att den kommer vara klar under nästa år, säger Lena Flodin.

Från politiskt håll är man inte helt nöjd med hur långt utvecklingen av området har kommit.

– Jag tycker att man behöver tillgängliggöra platsen bättre och utveckla den mer påtagligt. Från kommunens sida driver vi på hårt för att man ska åskådliggöra historien bättre för dem som besöker området och vi har haft bra möten med Statens fastighetsverk kring detta och har bokat in ytterligare möten framöver, säger kommunalrådet Adam Reuterskiöld (M).

LO BÄCKLINDER

Läs också