Hur går det med centrumutvecklingen?

Hur går det med centrumutvecklingen?

Här kommer några av de senaste frågorna från er läsare och radiolyssnare, besvarade av kommunens informationschef Johan Elfver i MN:s radioprogram ”God kväll Mälaröarna”.

Vilken effekt kommer det att få när man söker bygglov när så många sagt upp sig på stadsarkitektkontoret? Kommer handläggningstiderna att bli längre?

– Jag har inte fått några sådana signaler.  Som det har skrivits om i tidningen är det personer som har valt att gå vidare i karriären. Nu arbetar man skyndsamt med att rekrytera personal till de lediga tjänsterna.

Hörde i radion att detaljplanen för Ekerö strand är överklagad och att bygget kommer dröja. Hur går det med resten av centrumutvecklingen då så som bussgarageflytt och en rondell mot Ekerövägen, så köerna på Bryggavägen kan minska?

– Ja, det blir lite av en dominoeffekt. När det gäller bussdepån i centrum ägs den tomten av SL. De kommer inte att flytta därifrån förrän det är klart med den nya depån i Enlunda. Men det ärendet är också överklagat. Det är markfrågor som måste lösas och först när det är klart, kan man gå vidare med det projektet. Då först kan också Ekerö centrum utvecklas vidare när SL säljer sin tomt. När det gäller frågan kring Ekerövägen finns det en vägplan som gör gällande att vi ska få en rondell i fyrvägskorset Ekerövägen, Bryggavägen för att lösa framkomlighetsproblemen här. Men även rondellbygget är avhängigt av byggandet av nya Tappströmsbron. Den byggnationen ligger kring 2019.

Det sägs att VA till Färingsö blir klart 2023. Hade inte kommunen stoppat det skulle det varit klart nu. Vad sker egentligen?

– Roslagsvatten/Ekerövatten klev in som VA-huvudman 1 maj 2014. I detta läge var entreprenaden med VA-utbyggnad till Vifärna avbeställd av kommunen.  VA var då frambyggt angränsande till Lisselby. Ekerövatten tog då över de lagda ledningarna som då inte var inkopplade eller besiktigade. Beslut togs att i en första etapp bygga färdigt till och med Lisselby och driftsätta VA-anläggningen. Etapp två är tänkt att byggas i samband med VA-utbyggnad i del av Vifärna som enligt VA-planen ska få kommunalt VA. VA-planen säger att det ska genomföras på längre sikt, efter 2023. Nu kommer en ny översiktsplan att antas och VA-planen ska då justeras efter den.

Vad har detta projekt kostat oss skattebetalare? Det var ju kommunen som stoppade det för att det blev för dyrt men vad blir slutnotan?

– När det gäller kostnader för VA-utbyggnaden så finansieras den i sin helhet av VA-avgifter i kommunen. Ekerö kommun har ett ansvar gentemot VA-kollektivet att kostnaderna ska vara skäliga. Då den tidigare entreprenaden tenderade att bli oskäligt dyr så avbröts den av kommunen. Inga skattepengar har bekostat utbyggnaden.     

Hör intervjun här:

Läs också