Hur kommer SD använda sin vågmästarroll?

Hur kommer SD använda sin vågmästarroll?

Sverigedemokraterna är med sina fem mandat vågmästare i kommunfullmäktige. På deras första fullmäktigemöte valde SD att rösta till Ekeröalliansens favör. Jimmy Fors, SD:s gruppledare kommunen, intervjuades i tidningens radioprogram.

SD röstade för Ekeröalliansens förslag till presidiet, vilket innebar att samtliga poster gick till alliansen.

SD röstade också, liksom Ekeröalliansen, mot Mälarökoalitionens förslag om att entlediga kommunstyrelsen med påföljande nyval.

Idag har ni ingen plats i nuvarande kommunstyrelse, men om ni hade röstat för en ny kommunstyrelse hade ni också fått platser i och med att ert parti nu har flera mandat. Varför röstade ni då emot förslaget?

– Det valet kommer i december och då kommer vi med i kommunstyrelsen av egen kraft. Att det togs upp på det här mötet, var mer en panikgrej. Kanske på grund av besvikelsen över hur resultatet blev i valet av presidiet.

Annons

Ni är vågmästare och på mötet röstade ni på alliansen förslag. Kommer ni att göra det genomgående framöver?

– Vi är här för mälaröborna och en majoritet av dem ville inte ha ett socialistiskt styre. Det är mycket av det som vi följer. Sedan hur vi kommer att rösta i fortsättningen beror på. Vi är väl det enda partiet som inte stängt dörren till att diskutera och samtala med övriga partier. Jag ser ingen anledning till varför vi skulle göra det nu heller. Allting kan leda till någonting bara genom att inleda ett samtal.

Så det kan handla om sakfrågor och inte bara ideologi i alla lägen?

– Vi är pragmatiska och vi är här först och främst för att föra sakpolitiska frågor och driva vår politik.

Ni säger att ni inte vill ha en socialistisk inriktning. När jag intervjuade dig inför valet, sa du bland annat att ni ville förstatliga skolan igen. Det är ju en socialistisk tanke.

– Ja. Nu är inte det en kommunal fråga som vi beslutar om här i kommunen. Men vi är här för det sakpolitiska och då spelar det ingen roll varifrån förslagen kommer. Är det ett bra förslag, har det ingen betydelse vilket parti det kommer från. Vi håller oss varken till höger eller vänster utan vi är ett mittenkonservativt parti.

En fråga som engagerar många kommuninvånarna är exploateringen och den form och takt den görs i kommunen. Hur ser ni på exploateringen?

– Vi är ett konservativt parti och så är det även när det gäller bebyggelse. Vi vill att man bygger så att det passar in i miljön runt omkring och att det inte går så snabbt framåt. Vi har så mycket kulturarv att ta hänsyn till och ibland tycker jag att man ruckar på gränserna lite väl mycket när man planerar för byggnationer.

I slutet på november är det dags för budgetförhandlingar. Hur tänker ni inför det?

– Det här året har vi inget eget förslag, det hade varit helt annorlunda ifall vi hade haft representation från förra mandatperioden.

Ni har uttryckt att ni inte vill vara någons dörrmatta. Kan du utveckla detta?

– Ja, vi är med för att förändra och driva Sverigedemokraternas politik. Men det sagt innebär det inte att vi inte kan kompromissa. Men så länge som övriga partier har beröringsskräck för oss och inte vill samtala, då blir det svårt att förvänta sig vårt stöd för någonting som vi inte vet något om utan får reda på live i kammaren. Men börjar man samtala med oss, finns det fullt med frågor som vi säkert kan komma överens om.

Hör hela intervjun med Jimmy Fors här:

EWA LINNROS

Läs också