”Hur ska vårt vägnät klara detta?”

”Hur ska vårt vägnät klara detta?”

Här kommer de senaste frågorna från er läsare och radiolyssnare, besvarade av kommunens näringslivschef Johan Elfver i MN:s radioprogram ”God kväll Mälaröarna”.

Med nybyggnationer i Stenhamraområdet kommer vi få minst 100 bilar till som åker till och från kommunen. Sedan byggs det nya villor på gamla fotbollsplan vid Hummelvreten, nya hus vid Ekerö strand och så vidare. Hur ska vårt vägnät klara detta de närmaste åren?

– De här frågorna räknas alltid med i alla detaljplaner och programförklaringar. Det är klart att det kommer att generera fler pendlare, men då har man också tagit med i beräkningen Förbifart Stockholm och breddningen av Ekerövägen. Det kommer att bli bökigt och stökigt de närmsta två till tre åren med trafikplatser som ska byggas, ny bro och breddningen av vägen. Sedan jobbar kommunen med olika åtgärder för att mildra det här så långt det går. Men breddningen kommer att innebära att man slipper sitta i köer när man åker kollektivt och det diskuteras även ytterligare pendelbåtar.

Över Helgökanalen färdas varje dag ett större antal barn i båda riktningar. Eftersom gångväg saknas över kanalen tvingas de rakt ut i bilvägen. Lastbilar och personbilar överträder regelmässigt gällande hastighetsgränser över bron. Passagen för gång- och cykeltrafikanter är förenade med livsfara. Vad avser kommunen göra åt saken och när? En gångförbindelse borde kunna fästas/hängas på utsidan av vägbron.

–Kollegorna på teknik- och exploateringskontoret är högst medvetna om trafiksituationen och har en dialog med Trafikverket. I planen för budgeten för 2020, vill trafik- och exploateringskontoret utföra en utredning av den här platsen för att se vilka lösningar som finns för att förbättra trafiksäkerheten, detta i samarbete med Trafikverket.

Stämmer det att Trafikverket som är väghållare, inte anser sig kunna stå för en sådan liten investering av stor betydelse för trafiksäkerhet för barn och övriga oskyddade trafikanter?

– Jag har inte hört från mina kontakter på Trafikverket att det här skulle vara underordnat eller oviktigt på något sätt. Det här ingår in den stora planeringen.

Vildsvinens närvaro breder ut sig i tätbebyggelsen runt om på öarna. På Gällstaö finns exempelvis ett par kullar och det rör sig om minst åtta grisar. Vad gör kommunen åt problemen?

– Kommunen har tät kontakt med kommunens två jaktlag. Enligt uppgift har man tre fångstfällor på Gällstaö. Det hjälper dock inte så mycket sommartid, då det finns massa gott att äta för grisarna. Men man bedriver också kontinuerlig skyddsjakt på grisar och ganska nyligen har man skjutit en, eller om det var två grisar på Gällstaö. Då har det lugnat ner sig något. Men helt och hållet kommer man inte åt det. Det bästa sättet att inte få in grisar på tomten, är att hålla undan fallfrukt och se till att man inte har tillgängliga komposthögar.

När jag kom ner i morse till Södran och skulle ta mitt morgondopp som vanligt möttes jag av skylten : ”Ekerö kommen avråder från att bada då badvattenproverna är otjänliga. Nya badprover kommer tas inom kort”. Jag undrar vad det är för fel på vattnet, det såg klart och fint ut för ögat?

– Det var för höga halter av bakterier i provsvaret helt enkelt. Är halter så höga att de kan medföra illamående, diaréer eller annat som du kan få om du får en kallsup, då är det kommunens skyldighet att informera om att vi avråder från att bada tills nya prover tagits. Det här betyder inte att det kommer att vara konstant. Ibland kan det dyka upp en mängd bakterier, särskilt om det går in i vikar och sedan kan det försvinna igen.  

HÖR HELA INTERVJUN HÄR:

EWA LINNROS

Läs också