Hyresgäster i Gustavalund har fått nog

Hyresgäster i Gustavalund har fått nog

Underhållet av Gustavslunds bostadsområde är mycket eftersatt. Fasaderna har både färgsläpp och röta och flera lägenheter är i behov av omfattande renoveringar. Nu har de boende tröttnat på att Ekerö bostäder, som äger fastigheterna, inte gör något.

Byggnaderna i området är 26 år. I de flesta hus behöver både kök, badrum, fasader och ventilationssystem renoveras eller bytas ut.

– När sotaren var hos oss nyligen och mätte ventilationen, hade vi mindre än 25 procents effekt. Det var ändå efter att de hade rengjort och rensat. När de öppnade min fläkt hade motorn dragits sönder då man inte rensat fläktsystemet på länge, berättar Sam Spjuth, en av de boende i området. Han fortsätter:

– Sotaren berättade att när han kommit in i ett badrum, hade det varit enormt mycket svartmögel för att ventilationen inte fungerade. Han hade då vänt i dörren och sagt till Ekerö bostäder att de måste sanera innan han gick in där igen. Vi skrapar bort svartmögel en gång i månaden i vårt badrum för att hålla det borta. Det är som en kommunal slumvärld.

Annons

Det är hål rätt in i fasaden på huset där Sam Spjuths lägenhet ligger. På flera fasader i området är det röta, på ett ställe växer svamp ut ur rötan. På nästan alla tak växer mossa och en av de boende i området, fick såga loss en granne på grund av att ett trappsteg brustit och grannen hade ramlat och fastnat i trappan.

– Det finns ingen struktur i underhållsarbetet. Trevliga bostadsvärdar skickas ut av Ekerö bostäder för att laga med silikon och silvertejp. Utebelysningen i området ska bytas ut, ungefär hälften är utbytt men resten av lamporna ligger i ett lager på Ekerö bostäder och ingenting händer. Jag pratade med en av bostadsvärdarna och bad om att få en lampa eftersom min var trasig. Jag fick en lampa men fick byta ut den själv, säger Sam Spjuth.

Timo Siikaluoma, verkställande direktör i Ekerö bostäder, säger att man är medveten om bolagets ”utmaning gällande underhåll i Gustavalund”.

– Vi har ett pågående arbete med underhållsplan avseende åtgärder utifrån utvändig besiktning som gjordes i somras med hjälp av konsult. Gällande behovet av lägenhetsunderhåll och renoveringar pågår vår egen inventering som ska vara klar till årsskiftet. Vi kommer att upphandla underhållsåtgärder samt lägenhetsrenoveringar under första halvåret 2019 för att starta med arbeten någon gång på sommaren, förklarar Timo Siikaluoma.

Flera av de boende oroar sig också över hur området ändrat karaktär till ett ”segregerat slumområde”. Kommunen placerar många av dem med så kallad social förtur i områdets lägenheter. I en insändare skriver några boende att det har lett till ”att i över 20 procent av områdets 104 lägenheter, bor det människor som inte själva klarar av att försörja sig och har alltså inga resurser till att se om sitt boende. De här två faktorerna leder i sin tur till att allt fler familjer som har möjlighet väljer att lämna området, vilket med kommunens nuvarande policy om att 40 procent av de lägenheter som blir lediga ska fördelas inom ramen för den sociala förturen ytterligare förstärker den faktorn”. Flera i området har nu föreslagit att de hyresgäster som vill ska få köpa sina bostäder, som ägarlägenheter eller bostadsrätter.

– Vi har för närvarande cirka 9 000 sökanden i vår bostadskö och kön verkar bara växa för varje vecka som går. Ekerö bostäder arbetar således för att utöka beståndet med nya hyresbostäder och en ombildning till bostadsrätt är inte aktuellt, svarar Timo Siikaluoma.

De boende som önskar köpa sina lägenheter vill också ha en dialog med politikerna.

– Det är ju ett kommunalägt bolag och någonstans borde kommunen fundera över hur de tar hand om sitt kapital. Vi tycker att det är jättetråkigt att man låter ett område förfalla på det här sättet. Jag kan inte tänka mig att en moderatstyrd kommun vill låta ett av sina få områden nära centrum förfalla på det här sättet, säger Sam Spjuth.

Adam Reuterskiöld (M), kommenterar:

– Det är naturligtvis Ekerö bostäders ansvar att förvalta bostäder på bästa sätt. När det gäller fördelningen mellan bostadsrätter och hyresrätter, är en blandning ofta en fördel för utvecklingen av ett område. Men man måste ta hänsyn till Ekerö bostäders möjligheter till en effektiv förvaltning.

EWA LINNROS

Läs också