Hyresgäster mötte politiker

Hyresgäster mötte politiker

Den 28 maj möttes representanter från lokala hyresgästföreningen och kommunens politiker för ett samtal om bostadsfrågor. Ekerö bostäders vara eller icke vara, kommunens vinstuttag och bostadsbristen bland ungdomar var några av de frågor som kom upp på bordet.

– Jag tyckte att det vara ett bra och givande möte med bra debattklimat. Det som var viktigast av allt var att alla verkade vara överens om att Ekerö bostäder ska vara kvar i sin nuvarande form, säger Terese Lindhult, en av de åtta förtroendevald som representerade de fyra lokalföreningarna, efter mötet.

Annons

Över huvudtaget var enigheten stor bland de representanter för kommunfullmäktiges partier som kommit till mötet. Sverigedemokraterna var de enda som inte hade någon representant på plats.

Bristen på billiga hyreslägenheter var en av de frågor som kom upp vid många tillfälle och Ingemar Hertz (M), som dessutom är styrelseordförande för Ekerö bostäder, kunde också konstatera att det byggts alldeles för lite under många år.

– Vi har byggt för lite, det förtiger vi inte. Men det är också viktigt att komma ihåg att det tar alldeles för lång tid innan planerna blir verklighet med tanke på alla överklaganden.

Vi måste se till att systemet blir effektivare och att vi börjar jobba tidigare med planerna, sa han och slog även fast att kommunen äger alldeles för lite mark för att kunna genomföra större bostadsprojekt.

– Ett annat problem är att det är svårt att bygga billigt och därmed kunna hålla hyreskostnaderna nere, fortsatte han.

Möjligheterna att pressa priserna genom att bygga nyckelfärdiga så kallade ”kombohus” diskuterades och Ingemar Hertz berättade att det kan bli tal om den typen av lösningar i till exempel Stenhamra framöver. Dessutom sa han att det kan bli fråga om att söka statliga subventioner för det försenade bygget av bostäder som planeras på Adelsö.

Frågan om hur man ska kunna komma åt den specifika bristen på ungdomsbostäder kom upp och där var partierna ense om att blandad upplåtelseform och storlek på lägenheterna är att föredra, framför att göra vissa områden till specifika ungdomsboenden. Vissa justeringar görs för närvarande av Ekerö bostäder för att lätta på de ekonomiska reglerna kring vem som får hyra, vilka har upplevts som alltför rigida av många.

Likaså kom diskussionen om kommunens vinstuttag ur Ekerö bostäder upp och många kritiska röster hördes kring hur stort detta varit genom åren.

– I år lämnar vi max 200 000 kronor till kommunen och det är inte mycket med tanke på den totala omsättningen. Hur mycket vinst kommunen tar ut är ju också hårt reglerat av lagar, svarade Ingemar Hertz.

LO BÄCKLINDER

Läs också