Idécoach istället för ungdomscoach

Idécoach istället för ungdomscoach

För den som vill ha kommunen som arbetsgivare finns det nu en ny möjlighet när de tillsätter tjänsten som ”civilsamhällets idécoach”. En tjänst som inte är fullt lika mystisk som den låter.

– Vi har ett uppdrag att öka samverkan med civilsamhället och i vår nya organisation har vi ett ”idélabb” som har den uppgiften för kultur- och fritidsnämndens räkning. Samtidigt har vi ett uppdrag att föreslå hur ”Aktivitetsbyrån”, som vi haft avtal med Studiefrämjandet om och där även mötesplatsen Fabriken ingått, ska fortsätta, berättar Elisabet Lunde, kultur- och fritidschef på kommunen.

Idélabbet kommer att få sin plats i kulturhuset, där också idécoachen kommer att ha sin placering. Tjänsten är en projektanställning som gäller till och med december 2019.

– I och med rekryteringen av en idécoach kommer vi själva ta över uppdraget om aktivitetsbyrån och ungdomscoachning samt slå ihop den uppgiften med uppdraget att samverka med civilsamhället och föreningslivet, fortsätter Elisabet Lunde.

Den tidigare ungdomscoachens uppdrag har varit att stödja ungas egna engagemang och initiativ för att skapa olika projekt och fritidsaktiviteter samt att genom samverkan med andra aktörer åstadkomma fler fritidsaktiviteter för unga.

LO BÄCKLINDER

Läs också