Inflyttning gav konsekvenser

Inflyttning gav konsekvenser

Redan för 50 år sedan var Mälaröarna en bygd i expansion. När man bläddrar i arkivet kan man läsa om byggplaner,  inflyttning och mängder av konsekvenser som kommer av att befolkningen ökar.

Sjuk-, olycks- och brottshanteringen är besvärlig i kommunen. Ett beräknat bygge av en polis- och brandstation på en tomt i Tappström fördröjs av en nyinförd ”investeringsavgift”. I början av maj 1967 är båda funktionerna inrymda i kommunhusets källare, en mindre lyckad lösning både med tanke på utrymme och placering. Lokalerna är redan för trånga och kommunalförvaltningen vill gärna själv ha tillgång till dem då även deras ökande verksamhet kräver personalförstärkningar.

Till största delen sköts brandförsvaret med frivilliga krafter, men en utökning börjar krävas då utryckningarna blir fler och fler. ”Till en början skulle man kunna nöja sig med att anställa en brandmästare eller liknande befälsperson, som kunde biträda brandchefen med brandsyner och andra förrättningar, svara för materialen och utföra kamerala sysslor”, säger hr Arthur Andersson, ordförande i kommunens brandstyrelse till Mälaröarnas nyheter. Alla ambulanstransporter på Mälaröarna ombesörjes av Solna brandkår och personalen där vill att åtminstone en ambulans ska placeras centralt på Ekerö. Det finns ett par taxibilar i kommunen som är utrustade för sjuktransporter. Dessa bilar är dock ofta långt borta på körning när de behövs för sjuktransporter, vilket gör att ambulans ändå måste skickas från Solna.

För Stockbyområdet i Stenhamra börjar en dispositionsplan ta form och man gör plats för många nyinflyttade. Vid tidpunkten bor där cirka 400 personer, men i mitten av 70-talet räknar man med att där ska bo fem gånger så många. Detta gör att det nuvarande reningsverket inte räcker till utan ett nytt behöver byggas till en kostnad av 5,7 miljoner kronor.

Ett helt område med svartbyggda, påkostade sommarstugor på Färingsö blir på nytt aktuellt flera år efter att de byggts. En markägare har sålt tomter i ett avsides område till ett tjugotal nybyggare, men ingen av dem har brytt sig om att ansöka om bygglov. När detta uppdagas långt senare är dock brotten redan preskriberade. Byggnadsnämnden bryr sig inte heller om att göra någon ”sak”  mot husägarna utan när en byggnadsplan för området tas fram legaliseras även fritidshusen till glädje för husägarna.

Ytterligare ett bevis på att inflyttningen är stor är att konsumtionen på Mälaröarna ökar. Vid en sammanslagning av Sånga-Skå Konsum och Ilända konsumtionsförening till Färingsö konsumentförening, konstateras att den förstnämnda föreningen har ökat sin omsättning från föregående år med drygt 200 000 kronor från 2 832 677 kronor. Föreningen i Ilända ökade också sin omsättning med ungefär lika mycket och hamnar då på strax över 2 miljoner kronor i årlig omsättning.

LO BÄCKLINDER

Läs också