Inga planer på avgiftsfri färja

Inga planer på avgiftsfri färja

I MN:s radioprogram ”God kväll Mälaröarna” svarar kommunens informationschef Johan Elfver på inskickade frågor från er läsare. Nedan följer några av dem.

Har läst om att det saknas skyddsrum och då undrar jag om det finns några sådana i Ekerö kommun?

– Vi har flera skyddsrum. Men man ska också komma ihåg att under avvecklingen av det svenska invasionsförsvaret har många skyddsrum gjorts om, dock inte alla här i kommunen. Men det är många som är uthyrda. Nu har vi fått nya direktiv från staten om att flertalet av de här skyddsrummen ska återupprättas. Vår säkerhetsenhet och vårt fastighetskontor kommer att arbeta med det här framöver.

Var finns skyddsrummen i kommunen?

– Vi har bland annat ett under Tappströmsskolan och vi har ett i kommunhuset och i andra byggnader intill. Men  många behöver man alltså återställa med allt vad det innebär.

Taxan höjs på färjan men det borde vara kommunen som står för fiolerna när köeländet ser ut som det gör. Men varför är färjeleden inte 100 procent  skattefinansierad?

– Det är kommunen som är huvusman för färjeleden. Våra förtroendevalda vill att det ska vara så då de vill styra själva över leden och kunna säkerställa att vi har tre färjor i trafik. Risken är att man drar in den tredje färjan om man lämnar över den helt i statens ägo och gör den till en skattefinasierad färja.

Finns det några planer på att avgifterna tas bort i framtiden?

– Det finns inte några planer på att man ska göra färjan avgiftsfri under perioden när förbifarten ska byggas. Men däremot om det händer någonting och det blir en allvarlig kösituation vid en olycka, då har trafiken med färjan varit avgiftsfri liksom vid extraordinära händelser.

Hur tolkar kommunens tjänstemän som arbetar med detaljplaner och byggnadslov, ordet ”småskalig karaktär”  då de gör sina bedömningar av bygglov?

– De utgår från den gestaltningspolicy som finns. Där har de riktlinjer för vad som anses vara småskaligt. Det finns fastslaget vilken takhöjd som gäller, hur det ska smälta in i omgivningen, hur stort får det se ut med mera.            

EWA LINNROS   

Läs också