Ingen fråga för stor eller för liten

Ingen fråga för stor eller för liten

I MN:s radioprogram ”God kväll Mälaröarna” svarar kommunens informationschef Johan Elfver på inskickade frågor från er läsare. Nedan följer några av dem.

Husen som ligger mittemot nybyggnationen vid Wrangels väg, det vill säga på Ekuddsvägen, hur kommer de att klara bullerkraven? Ljudet kommer sannolikt att förstärkas när det inte är en skog mittemot utan betongväggar och en liten mur.

– Mig veterligen i detaljeplaneutformningen inför byggnationen, så har man gjort bullermätningar och frågan är väl utredd i enlighet med de krav och regler som finns när det gäller bullerregler.

Vad gör politikerna med åsikterna på medborgardialogen? Undrar också om det finns en ”allmän” frågelåda till alla förtroendevalda dit man kan skicka åsikter/frågor?

– De förtroendevalda har antecknat de frågor de har fått. Nu kommer respektive partiföreträdare att hantera dem i särskild ordning. När det gäller allmän frågelåda så finns en sådan på kommunens hemsida. Den finns längst ned till höger på sidan och heter ”Påverka politiken”. Inskickad fråga skickas till samtliga gruppledare som finns representerade i kommunfullmäktige. Sedan är det upp till varje parti att hantera frågan och besvara den.

I radion sa Adam Reuterskiöld att det är två nya skolor på gång i kommunen. Var ska dessa ligga?

– Den ena skolan är placeringen av en ny skolbyggnad för Birkaskolan vid Uggleberget. Men den placeringen är fortfarande i ett utredningsskede så om det blir så eller inte, är inte klart. Den andra skolan som man diskuterar, är i så fall i höjd med Bryggavägen.

Är denna skola planerad att bli kommunal eller ska den drivas i privat regi?

– Det blir en fråga för våra förtroendevalda att komma fram till, men ingenting finns beslutat kring detta i nuläget.          

Men när det gäller Birkaskolan, existerar den redan. Då blir det ju inte en helt ny skola till.

– Det stämmer, men på den plats där Birkaskolan ligger idag, blir det lediga lokaler. Det ger Tappströmsskolan en möjlighet att utöka sin verksamhet. Därutöver pågår också utbyggnad av Ekebyhovskolan och Sanduddens skola. I takt med inflyttning och samhällsutveckling, behöver de skolorna också uppgraderas och utökas. Kommunen har också planer för framtiden för skolor när det gäller Svanhagen och Stenhamra.

EWA LINNROS

Läs också