Ingen ”mottagningspaus” i år

Ingen ”mottagningspaus” i år

Med hjälp av omflyttningar och nya lösningar tror kommunen att de ska klara mottagandet av de 120 nyanlända som man blivit anvisade 2017. Det blir alltså inget av den befarade ”pausen”. Inför första halvan av 2018 ser det dock dystrare ut.

Under 2018 ska Ekerö kommun ta emot 116 nyanlända enligt Migrationsverkets beräkningar. Det är något färre än under 2017 då siffran varit 120.

– Vi tror att vi klarar mottagandet precis. Bland annat flyttas det om en del i de befintliga bostäderna för att utnyttja dem effektivt, men vi har också kunnat ge några boende på Sundsgården eftersom de ensamkommande har minskat i antal. Det gamla Färingsöhemmet håller också på att byggas om och ska vara klart innan jul. Där blir det totalt trettiotvå lägenheter, varav en del kommer att gå till nyanlända, säger Anders Anagrius, integrationschef.

När det gäller siffran för 2018 är han dock mer tveksam till hur det ska gå att ordna bostäder till dem.

– Det ser väldigt besvärligt ut inför första halvåret. Vi har en del nyproduktion på gång bland annat vid Wrangels väg och på Adelsö, men de lägenheterna kommer först att vara klara under andra halvåret, fortsätter han.

Dock tror han inte att man ska behöva ta till så drastiska åtgärder som att sätta stopp för mottagandet, något som man befarade under hösten 2016. Då blev det omtalat i media när Ekerö var först av en rad kommuner som gick ut och varnade för att de kanske inte skulle kunna ta emot sin kvot.
Anders Anagrius berättar också om att man vid årsskiftet planerar att organisera ett mer samlat arbetssätt kring de nyanlända som bor i kommunen.

– De som har bott här länge har inte kommit in på arbetsmarknaden i någon större utsträckning, men nu ska vi jobba mer riktat med att kombinera SFI-studier med språkträning direkt på arbetsplatser.

När det gäller de ensamkommande ungdomarna som anlände för ungefär två år sedan, har kommunen idag ansvar för 72 stycken. Av dem är det drygt hälften som är bosatta i kommunen, övriga bor på andra orter där de får stanna för att kunna bli kvar i sina etablerade sammanhang med boende och skolor. Periodvis har många av dem mått dåligt som en följd av utvisningshot, risk för att bli uppskrivna i ålder och långa väntetider.

– De är färre idag, men flera av dem känner av samma press som tidigare och det är många som mår dåligt.

LO BÄCKLINDER

 

Fakta:
I hela Sverige räknar Migrationsverket med att 15 200 nyanlända ska fördelas på kommunerna under 2018.
Av de totalt 4 931 personer som ska placeras ut i Stockholms län ska 116 placeras i Ekerö kommun.
Lägst antal har Södertälje som ska ta emot 0 (de har en hög andel nyanlända som själva bosätter sig där) och flest har Stockholms stad som ska ta emot 1 882.
Vid fördelningen tas hänsyn till kommunens arbetsmarknadsförutsättningar, befolkningsstorlek, sammantagna mottagandet av nyanlända och ensamkommande barn samt omfattningen av asylsökanden som vistas i kommunen.
Förutom de personer som anvisas till kommuner beräknas cirka 4 541 nyanlända med uppehållstillstånd själva bosätta sig i Stockholms län under 2018.

Läs också