Ingen skola vid Uggleberget

Ingen skola vid Uggleberget

De omstridda planerna på att placera nya lokaler för Birkaskolan vid Uggleberget avskrivs nu. I samband med och efter det att valet genomförts 2018, konstaterades det att det saknades politisk majoritet i den nya fullmäktigeförsamlingen för att få ett positivt beslut om markanvisningsavtalet. Därför har Jonas Orring, teknik- och exploateringschef  tillsammans med intressenterna bedömt att det inte var meningsfullt att ta upp ärendet för politisk prövning.

Läs också