Inget får gå fel vid valet

Inget får gå fel vid valet

Omfattande förberedelsearbete redan igång

Valet är den 9 september men förberedelsearbetet började redan strax före årskiftet. Det är mycket som måste organiseras och när det väl är dags att ta emot väljarnas röster, får ingenting gå fel. På kommunens valkansli är förberedelserna i full gång.

– Det finns ingen felmarginal, allting måste stämma, säger Ann-Cathrine Bergström som är chef för kommunens valkansli.

Annons

Arbetet innebär bland annat att hitta vallokaler som är tillgängliga.

– Den måste vara tillgänglighetsanpassad och det får till exempel inte vara fönster överallt, för ingen ska ju kunna se vad du stoppar i kuvertet då du står bakom skärmen, förklarar Ann-Cathrine Bergström.  

I kommunen är 15 vallokaler öppna på valdagen, sedan finns det tre stycken förtidsröstningsplatser. Det är biblioteket i Ekerö centrum, biblioteket i Stenhamra och en ambulerande vagn som åker runt. Förtidsröstningen börjar 22 augusti och den ambulerande ”lokalen” kör ända fram till och med valdagen, då det är nytt för i år att det ska finnas en förtidsröstningslokal öppen under samma tider som vallokalerna på valdagen.  Då kommer den att vara stationerad utanför kommunhuset. 

Annons

På kansliet är det förutom Ann-Cathrine Bergström, ytterligare tre personer som arbetar med förberedelserna inför valet och två personer som är arbetsledare för förtidsröstningen. 

– Nu håller vi på att bemanna förtidsröstningen. Det är många som har jobbat med det här tidigare och flera är tidigare anställda som nu gått i pension.

Det är cirka 30 personer som kommer att arbeta med förtidsröstningen i olika arbetspass. Det ska också rekryteras folk till de 15 vallokalerna som håller öppet på valdagen. Till varje vallokal ska det finnas ordförande, vice ordförande plus sex, åtta eller tio personer, beroende på valdistriktets storlek. Det blir ett långt arbetspass från åtta på morgonen till cirka klockan elva, tolv på kvällen.

– Vi stänger vallokalerna klockan åtta, men sedan ska rösterna räknas och då måste det stämma i förhållande till hur många man har prickat av i röstlängden, berättar Ann-Cathrine Bergström.

Har det hänt att man fått räkna om?

– Ja, det har hänt. Men de röster som inte varit ok, skickas in till valnämndens preliminära rösträkning onsdagen efter valet. Dit går alla röster in som har blivit underkända plus att vi då räknar alla utlandsrösterna och de förtidsröster från Ekerö eller från annan plats i Sverige som inkommit under valdagen. 

Nytt för i år är också att man har ambulerande röstmottagare som kommer hem till den som inte kan ta sig till en röstlokal. 

– Det är två personer som åker ut och som har med sig valurna, röstsedlar, kuvert och en skärm. Det är sex personer som kommer att vara behjälpliga med att göra detta och det kommer att finnas två tillfällen per vecka. Man ringer in och begär detta och man ska ha ett skäl till varför man inte kan ta sig till en vallokal.

Antal röstberättigade i Ekerö kommun är i år 20 291.

– Ekerö kommun har ett högt valdeltagande sedan tidigare och det ska vi försöka att behålla. Den ambulerande vallokalen för förtidsröstning brukar vara väldigt populär och den kommer även i år att stå på Karusellplan i Drottningholm varje vardagsmorgon. Så när man ändå står i kö, kan man svänga in och rösta. 

Den som förtidsröstat kan också ångerrösta i vallokal på valdagen. Det innebär att när den röstandes förtidsröst ska prickas av efter stängning, ser valarbetarna att denne redan är avprickad. Då plockar man bort denna förtidsröst och lägger i ett särskilt omslag som försluts och kommer inte att öppnas.

– Det är väldigt mycket mer jobb bakom ett val än man kanske tror.  Det är en anspännig hela tiden eftersom ingenting får gå fel, säger Ann-Cathrine Bergström.

Alla uppgifter om tider med mera kring röstningen kommer att finnas på kommunens hemsida.

Bilden: Jessica Dennerlöf , Ann-Cathrine Bergström, Lotta Bergsten och Hans Bärlin har fullt upp med förberedelserna inför valet i september.

EWA LINNROS

Läs också