Inspirations, skratt och mingel

Inspirations, skratt och mingel

Det blev deltagarrekord, prat om framtiden och vikten av att hålla ihop som en grupp, när det var dags för kommunen att samla det lokala näringslivet för femtonde gången. Dessutom fanns det gott om tid för att knyta kontakter och träffa bekanta.

Årets Näringslivsdag var tillbaka på Sånga Säby kurs och konferens efter att ha hållit till på Skytteholms konferensanläggning under ett par år. På plats var 240 besökare som bland annat minglade och tog del av föreläsningarna.

– Företagandet är grunden för vår välfärd, inledde kommunstyrelsens ordförande Adam Reuterskiöld (M) och pratade om Ekerö i framtiden, när Förbifart Stockholm har gjort att kommunen har fått en mer central placering i länet.

Den framgångsrike företagsledaren Vahid Zohali var dagens första talare och han berättade om sin flykt från Iran och hur han kom som flykting till Sverige som sjuttonåring. Han gjorde kopplingar mellan sina svåra upplevelser under flykten och tankar kring vad ett gott företagande innebär. Han tryckte bland annat på vikten av att hålla ihop i en grupp för att lyckas, att ha ett tydligt mål som man siktar på och att det är möjligt för alla att hitta sin egen inre superkraft.

Magnus Johansson från analysföretaget Bisnode berättade om den genomgång han gjort av det lokala näringslivet. Den visar bland annat att tillväxten på Mälaröarna är större än genomsnittet i landet. De största branscherna är bygg- och företagstjänster samt detaljhandel och logistik. Han kunde även berätta om att det är en bra balans mellan alla tänkbara branscher, men att det ändå finns en utvecklingspotential inom företagsstöd.

Dessutom fick åhörarna veta att det är dålig inflyttning i kommunen bland personer i arbetsför ålder och att det finns flera unga personer än gamla.

– Men hur är det med gymnasier och bostäder i kommunen, frågade Magnus Johansson retoriskt.
Han kunde också konstatera att det finns stor tillgång på kompetens, men att behovet av kvalificerad arbetskraft är litet och visar på att det finns möjlighet att skapa fler lokala, högkvalitativa arbeten.

Kommunikationsexperten Colin Moon drog ner skrattsalvor när han raljerade kring svenskar och svenskhet och drog paralleller till andra kulturella särdrag. Svensk husesyn, möteskulturen, bensträckare, grupparbeten och annat som han pekade ut som specifika, svenska företeelser fick en lite närmare granskning.

Ytterligare skrattsalvor blev det när komikern David Batra gav en inblick under middagen i hur det kan vara att vara gift med en partiledare. Han serverade bland annat smakprov ur sin rosade föreställning ”Elefanten i rummet” och såg till att de allra flesta deltagarna kunde lämna Näringslivsdagen med ett leende på läpparna.

LO BÄCKLINDER

Läs också