Julfirande för var och en

Julfirande för var och en

För de allra flesta handlar julen om gemenskap, god mat och glada skratt. Men det finns också många som tillbringar julen i ensamhet eller som inte har fått nog av firande efter julafton. På annandagen bjuder Ekebyhovskyrkan på en fest som har alla ingredienser och lite till.

– Efter gudstjänsten klockan elva tar julfesten vid. Då blir det glöggmingel, fint julbord, musik och sång, dans kring granen, lekar och högläsning av stämningsfulla berättelser. Medan vi läser visar vi också bilderna på stor skärm, berättar Åsa Nilsson, diakon på Ekerö pastorat.

Förra året dök inte mindre än ett åttiotal personer upp till firandet. I år, som är fjärde året, räknar man med ännu fler.

– Det är verkligen alla kategorier av människor som kommer. Det kan vara allt från barnfamiljer och äldre, till nyanlända och personer som annars har stöd i kommunens verksamheter och kanske saknar samvaron under juluppehållet, säger Åsa Nilsson och fortsätter:

– Men det stämmer inte att det bara är för ensamma personer, det är många som har ett socialt sammanhang, som ändå väljer att komma hit. Den här festen handlar inte om ensamhet, utan mer om oss som söker gemenskap och vill utvidga vårt kontaktnät.

Åsa Nilsson tycker sig se att behovet av samlingsplatser är enormt stort och finns året om. Men till högtiderna blir det ännu tydligare och hon upplever att kyrkan har en viktig roll som traditionsbärare. Inte bara för dem som redan vet vad julen för med sig, utan även för dem som har en annan kulturell bakgrund och är nyfikna på svenska sedvänjor.

För den som känner sig ensam på julafton brukar Åsa Nilsson tipsa om att Filadelfiakyrkan i Stockholm erbjuder öppet julfirande under flera av juldagarna. Dessutom har många kyrkor mässor under de flesta av de lediga dagarna och i samband med dem erbjuds ofta även lite social samvaro och fika.

I övrigt ser Åsa Nilsson att julen är en tid som är svår för många. Inte minst för många barnfamiljer som kan ha svårt att få ekonomin att gå ihop.

– Vi får många förfrågningar om ekonomiska bidrag inför julen, men den här typen av stöd bygger på penninggåvor som vi får in, vilket begränsar oss.

LO BÄCKLINDER

Läs också