Kiosk hotad och våffelservering stängd

Kiosk hotad och våffelservering stängd

Kiosken i Drottningholm hotas av nedläggning och på entrén till våffelserveringen vid Kina slott står det ”stängt på grund av uppsägning”. Vad är det som pågår? frågar sig många.

Pressbyrån i Drottningholm måste rivas eller flyttas i samband med Trafikverkets breddning av Ekerövägen. Beskedet kom redan 2016, men arrendeavtalet med Statens fastighetsverk som äger marken, har förlängts då breddningen inte kommit igång. Det är franchiseföretaget Reitan Convenience AB som äger Pressbyrån och kiosken i Drottningholm drivs av Annelie Andersson. Pressbyrån har erbjudits ytterligare en förlängning av avtalet på fyra månader från och med 1 september.

Annons

 

– Reitan har blivit erbjudna att stanna till 1 januari då Trafikverket anger att arbetena ska påbörjas. De kan eventuellt få stanna längre, men det kan vi inte garantera. Men Reitan Convenience har avböjt förlängningen, förklarar Lotta Gunther på Statens fastighetsverk.

Annelie Andersson säger däremot att det inte är helt omöjligt att de accepterar erbjudandet.

– Diskussioner pågår om det går att acceptera ett löpande avtal med tre månaders uppsägningstid. Jag känner en ganska god förhoppning kring det, säger Annelie Andersson.

Även om avtalet förlängs måste kiosken tas bort från sin nuvarande placering när väl arbetet med vägen kommer igång. Pressbyrån har erbjudits en annan placering, men den platsen har man tackat nej till.

– Det förslag som presenterats för oss är en plats undanskymd från de direkta kundströmmarna från turister som kommer från båtar och busshållplats. Placeringen ligger mellan Karamellan och parkeringen. Det, i kombination med en ofta överfull parkering som dessutom kommer att bli avgiftsbelagd, gör att vi uppskattningsvis skulle förlora upp emot 80 procent av vår försäljning, som är helt beroende av sommarsäsongen. Den subventionerar våra röda förlustmånader som är från mitten av september till mitten av april, säger Annelie Andersson.

Även en höjning av markarrendet från idag 60 000 kronor till  240 000 kronor som det skulle innebära vid en förflyttning, gör alternativet orimligt, förklarar hon.

Malin Westin är distriktchef på Reitan Convenience.

– Vi har bett om ett möte med Statens fastighetsverk för att diskutera om det finns en annan möjlig placering, men de har sagt nej till ett nytt möte, säger Malin Westin.

Lotta Gunther på Statens fastighetsverk konfirmerar att Reitan Convenience har önskat ett möte angående eventuell framtida placering av en kiosk.

– Men vi har sagt att vi måste skjuta detta möte på framtiden. För närvarande är Trafikverkets tidplan för oklar för oss. Vi behöver kunna skönja den nya vägen och dess kringeffekter för att kunna planera för en lämplig lokalisering av närservice, säger Lotta Gunther.

Det har funnits en kiosk vid ångbåtsbryggan sedan 1931, varför kan inte en kiosk placeras där den en gång låg från början, just i anslutning till bryggan?

– Bryggan är ett område som förutsättningslöst kommer att ingå i en framtida studie. Den kiosk som tidigare låg där var ju mycket liten och diskret. Kioskens ökade storlek var troligtvis ett bidragande skäl till att man drog kiosken mer ut ur slottets huvudaxel samt den tidens nya behov av närhet till bilburna kunder, säger Lotta Gunther och tillägger:

– Vi behöver få bättre överblick över hur slutresultatet kommer att te sig och det kan finnas flera alternativ, kanske till och med flera samtidiga alternativ. Framtiden, i form av förändrade trafik- och rörelsemönster, närmar sig nu Drottningholm på gott och ont.

EWA LINNROS

Läs också