Klarar husen bullernivåkraven?

Klarar husen bullernivåkraven?

Här kommer de senaste frågorna från er läsare och radiolyssnare, besvarade av kommunens informationschef Johan Elfver i MN:s radioprogram ”God kväll Mälaröarna”.

Jag undrar om jag måste söka bygglov för att glasa in en veranda som är direkt ansluten till mitt hus? Kan läsa mig till att jag får bygga skärmtak över uteplats, altan eller entré på huvudbyggnad om taket inte blir större än 15 kvadratmeter utan bygglov.

– Ja, det är byglovspliktigt att glasa in en veranda. Man kan också besöka stadsarkitektkontoret på torsdagar mellan klockan 16:30 till 19. De sitter i gamla polisstationen i Ekerö centrum.

Hur mycket mark äger kommunen?

– Om man jämför med andra kommuner i Stockholms län, äger Ekerö kommun relativt lite mark. Men mest mark är i Tappström, kommunen äger delar av Jungfrusundsåsen, hela Ekebyhovsdalen och också Skå flygfält.  Dessutom Ekebyhovs slott med tillhörande park och flera idrottsanläggningar. Sedan ska vi inte glömma bort Ekerö bostäder med alla 800 bostäder, det är också mark som dessa står på som ägs av kommunen.

Läste om kommunens jobb med att effektivisera kostnaderna. Det stod något om att det skulle kosta 8,1 miljoner kronor. Betala för att spara verkar så märkligt. Kommer det jag läser om, som i sig är snömos i mina ögon, att kosta så mycket?

– Nej, det behöver det inte göra. Från 2015 års överskott, avsattes 8,1 miljoner kronor för att förändra till exempel arbetssätt. Ett av de områden vi tittar på är digitalisering för att plocka bort tidstjuvar till exempel. Det kan kanske låta konstigt att man behöver investera för att kunna spara, men även om det är avsatt en summa, betyder det inte att man behöver göra slut på pengarna.

Kommunen har missat att ordna för hundrastning på det nya äldreboendet i Stenhamra. Färingsöhemmets personal har deklarerat att någon hjälp med hundkissning kan ingen vänta sig. På Färingsöhemmet har man ju ordnat så att de boende med hund/katt kan få lite inhägnat utanför så att de kan släppa ut sina djur för egen rastning. Nu hamnar de på andra våningen utan någon möjlighet alls.

– Det stämmer att man inte planerat in någon specifik hundgård. Men mina kollegor på socialkontoret kommer att ta kontakt med den personen som har ställt den här frågan och sektionschefen för boendet är också inkopplad i ärendet. Så man kommer att försöka att hitta en lösning på det här problemet.

Jag undrar hur de huskroppar som nu tornar upp sig längs Ekerövägen nedanför Wrangelsväg kommer att klara av bullergränser? Husen ligger ju väldans nära vägen.

– Man har gjort bullermätningar och beräkningar för att husen närmast vägen ska utgöra en bullervall gentemot de husen som kommer att ligga bakom. Husen vid vägen kommer att ha fönster  som klarar kraven som finns i Boverkets byggregler och plan- och bygglagen när det gäller bullernivåer.     

EWA LINNROS

Läs också