Kommunarkivarien utsedd till expert

Kommunarkivarien utsedd till expert

Ekerö kommuns arkivarie Anneli Brattgård har utsetts till expert i nationell utredning.

Regeringen har beslutat att utse vilka experter som ska ingå i utredningen ”Översyn av arkivområdet”. Anneli Brattgård, kommunens arkivarie är en av dem som blivit utsedda.

Uppdraget kommer från kulturdepartementet som tillsatt utredningen. Den leds av biträdande riksbibliotekarien Lars Ilshammar och uppdraget ska redovisas 18 november 2019.

Annons

 

Referensgruppen, som består av 14 personer med olika expertkompetens, kommer att träffa utredningen med jämna mellanrum för att bistå med kunskap i olika frågor rörande arkivområdet.

– Att få ingå i en sådan utredning är både hedrande och spännande. Arkivfrågor är något som angår oss alla eftersom arkiven är en garant för behovet av rättskipning, forskning och är en stor del av vårt kulturarv. Med den ökade digitaliseringen i samhället ökar också svårigheten att fånga och bevara den information som ska bevaras i arkiven, säger Anneli Brattgård.

Annons

I  kommittédirektiven till översynen, skriver man bland annat: ”Arkiven utgör viktiga delar av samhällets kollektiva minne och speglar och ger förutsättningar för samhällets utveckling och framtid. Det är arkivsektorns uppgift att tillgodose samhällets långsiktiga tillgång till allmänna handlingar. Arkiven är oumbärliga för myndigheters, företags och andra organisationers tillgång till allmänna handlingar på såväl kort som lång sikt och de är en del av kulturarvssektorn. Arkiven bidrar till en god struktur av den offentliga informationen samtidigt som de säkrar dagens information för morgondagens användning.”

Det som ska göras är en bred översyn av arkivområdet. Det övergripande syftet är att säkerställa samhällets tillgång till allmänna handlingar både nu och i framtiden.

EWA LINNROS

Läs också