Kommundirektören slutar

Kommundirektören slutar

Kommundirektör Lars Hortlund slutar sin tjänst i Ekerö kommun. Arbetet med att rekrytera en ny kommundirektör kommer att börja omgående.

Vid kommunstyrelsens arbetsutskotts möte 2 oktober, lades ordförandeförslag om att ge HR-chefen i uppdrag att påbörja rekryteringen av en ny kommundirektör och att nuvarande kommundirektör Lars Hortlund kvarstår i tjänst fram till sista juni 2019, varefter anställningen upphör. I ordförandeförslaget sammanfattas ärendet på följande vis: 

”Ekerö kommun behöver, som alla större organisationer, efter en viss tid ett nytt ledarskap för att fortsätta att utvecklas. Efter dialog med kommundirektören är vi överens om att det nu är en lämplig tidpunkt för en sådan förändring och förnyelse. Efter tio år i tjänsten kommer nu kommundirektören kvarstå under en övergångsperiod för att säkerställa ett bra överlämnande när rekryteringen är färdig.”

Lars Hortlund tillträdde som kommundirektör i kommunen i september 2008. Dessförinnan kom han från Österåkers kommun med samma befattning.

Annons

Vad är du mest nöjd med under de tio år som du verkat som Ekerös kommundirektör?

– Jag är väldigt nöjd med de resultat vi har åstadkommit, både ekonomiskt och verksamhetsmässigt. Vi har fantastiska resultat inom skola, vård- och omsorg men även i våra medarbetarundersökningar. Jag tycker dessutom att vi som liten kommun lyckats väl i de infrastrukturförhandlingar vi genomfört; utbyggnad av Ekerövägen, förbifartsprojektet, flytt av bussdepån och ny pendelbåt för att nämna några.

Vad är du minst nöjd med?

– Att vi inte riktigt verkar nå ut till medborgarna med hur pass framgångsrika vi är. Vi har inte heller nått hela vägen med att få till en bra dialog med medborgarna kring kommunens utveckling.

Vilket råd skulle du vilja ge din efterträdare?

– Vårda den goda organisationskulturen och de otroligt kompetenta och engagerade medarbetarna. Berätta gärna, både internt och externt, om det fina arbetet som görs men utveckla också former för att lyssna in ekeröbornas tankar och synpunkter. 

Vad ska du göra efter att du lämnat din post i kommunen?

– Det vet jag inte i dagsläget.

Då Lars Hortlund sägs upp från sin tjänst utgår också ett avgångsvederlag. Detta är fastställt till 18 månaders lön vilket totalt blir drygt två miljoner kronor. I det fall han får ett nytt jobb under den perioden, avräknas den nya lönen mot avgångsvederlaget.

EWA LINNROS

Läs också