Kommunen backar i skolranking

Kommunen backar i skolranking

I Lärarförbundets skolranking ”Bästa skolkommun 2018” har Ekerö kommun backat från plats 89 till plats 112 i landet.

– Kommunen placering på 112:e plats bland landets 290 kommuner i 2018 års Bästa skolkommun, är en försämring med 23 placeringar jämfört med året innan. I Stockholms län är Ekerö rankad som nummer elva av 26 kommuner. Danderyd placerar sig bäst i länet.

Lärarförbundets undersökning bygger på en jämförelse av 13 kriterier. Jämfört med året innan har Ekerö förbättrat sin rankning på bland annat lärarnas utbildningsnivå och andelen elever som uppnår högskolebehörighet, medan kommunen i förhållande till andra gått bakåt på sjukfrånvaron och elevernas meritvärde i årskurs 9.

Annons

I Skolverkets databas Siris framgår att Ekerö kommun satsar betydligt mindre resurser för lärare jämfört med riket och med Stockholms län. Det finns bara två kommuner i landet (Haparanda och Simrishamn) som satsar mindre. 

– Det är inte självklart att det är den kommun som lägger mest resurser eller har högst kostnader för sin barn- och utbildningsverksamhet som får bäst resultat. Det handlar om hur vi effektivt använder resurserna och skapar en bra arbetsmiljö för elever och personal, kommenterar Lena Gerby (M), barn- och utbildningsnämndens ordförande.

– Under mandatperioden har vi blivit utsedda av PwC och Svenskt näringsliv som en av landets mest resurseffektiva kommuner, samtidigt som Sveriges kommuner och landstings årliga rapport ”Öppna jämförelser” rankar oss som landets åttonde bästa skolkommun. Under mandatperioden har vi även satsat på lärarna genom exempelvis kompetensutveckling, samarbete med universitet och vi har sänkt kostnaderna på pedagogiska måltider. I medarbetarundersökningar framgår att vi har nöjda medarbetare i skolorna som anser att deras kunskap tas tillvara, att de utvecklas i sin yrkesroll och har stor frihet att forma sin arbetsdag. Att vi har nöjda lärare, en bra arbetsmiljö och elever som får möjlighet att uppnå sin fulla potential, anser jag är viktigare än exakt hur mycket vi spenderar i förhållande till andra kommuner, säger Lena Gerby.

Annons

Lärarnas välmående i kommunen har däremot försämrats med 85 platser i Lärarförbundets ranking. I kriteriet ”friska lärare” har Ekerö kommun fallit från plats 33 till plats 118. Av 290 kommuner har kommunen plats 283 när det gäller lärartäthet, plats 236 i kriteriet ”utbildade lärare” och för ”resurser” hamnar kommunen på plats 234. Kommunen ligger på plats 193 när det gäller att eleverna klarar gymnasiet på tre år.

– Läraruppdraget blir allt tyngre ute på skolorna och resurserna minskar. Man säger att det det ska lösa sig med digitalisering och effektivisering, men det tror inte vi som jobbar i skolan är möjligt, vi kan inte bli mer effektiva än vad vi redan är och det är en hög sjukskrivningsstatistik bland lärare, säger Åsa Lindqvist Rodell, Lärarnas riksförbund.

EWA LINNROS

Läs också