Kommunen ger stöd till kvarboende

Kommunen ger stöd till kvarboende

Ekeröalliansen föreslår att kommunen tillsammans med civilsamhället ska understödja kvarboende till de ensamkommande ungdomarna som hinner fylla 18 år under asylprocessen. Kommunstyrelsen fattar beslut om förslaget den 13 februari.

I oktober aviserades bidrag från regeringen till kommunerna för att asylsökande ungdomar ska slippa flytta från kommunerna där de rotat sig. Men pengarna var inte villkorade och till en början var det inte säkert att pengarna skulle gå till det ändamålet.

Annons

Kommunstyrelsens ordförande Adam Reuterskiöld (M) sa i oktober i en intervju att bidraget bara skulle räcka till cirka 8 procent av kostnaderna för de ensamkommande och att pengarna därför inte var svaret på hur man ska lösa problemet.

Men nu kommer alltså ordförandeförslaget att bidraget ska gå till att understödja kvarboende till de ensamkommande ungdomarna som hinner fylla 18 år under asylprocessen, något som gläder Stefan Pettersson från Mälaröarnas EBO-nätverk. (EBO är en förkortning av eget boende och handlar om att den asylsökande själv hittar någonstans att bo, reds.anm.)

– När Adam Reuterskiöld fick frågan tidigare och sa nej, var de allra flesta kommunerna väldigt tveksamma till vad de överhuvudtaget fick göra. Sedan dess har kunskapsläget utvecklats och så tror jag att kommunpolitikerna i allmänhet har förstått mer kring vad de här värdfamiljerna gör, säger Stefan Pettersson.

Annons

Asylsökande ensamkommande som inte fått beslut om uppehållstillstånd när de fyller arton år, förväntas flytta från kommunen till Migrationsverkets anläggningsboenden, men i stort sett alla ungdomar stannar kvar i kommunen tack vare att de blir inneboende i värdfamiljer.

– De första värdfamiljerna öppnade sina hem 2016 och sedan i somras har vi gjort det här i organiserad form, men på ideell basis. Nu får vi ta del av de här pengarna från staten och det tror jag, utöver att kunskaps- och faktaläget har blivit tydligare, också beror på att förståelsen har ökat för de här enskilda grabbarna och familjerna de bor hos, säger Stefan Pettersson.

För Ekerö kommuns del handlar bidraget från regeringen om drygt en miljon kronor.

Annons

Adam Reuterskiöld är kritisk till regeringens migrationspolitik.

– Det har blivit allt tydligare under mandatperioden att regeringen inte klarar sitt uppdrag att föra en rimlig migrationspolitik, skapa förutsättningar för bostad och självförsörjning eller ens handlägga asyl-ärenden i tid. Långa processer har inneburit att många hunnit fylla 18 år vilket innebär att ansvaret för bostad övergår till Migrationsverket. I ett försök att skjuta ifrån sig ansvar och kostnader har regeringen infört ett bidrag för att kommunerna ska överta statens ansvar, säger Adam Reuterskiöld som däremot vill påpeka att kommunen har höga ambitioner för hur man ska erbjuda en effektiv integration.

– Redan 2015 tillsatte Ekeröalliansen ett uppdrag med tydliga riktlinjer för hur vår kommun kan bli bäst i Sverige på integration. Nu vill vi utveckla vårt framgångsrika samarbete med civilsamhället och möjliggöra kvarboende för dessa ungdomar under deras skoltid. Tillsammans med civilsamhället kommer vi använda kommunbidraget för att möjliggöra boende och sociala aktiviteter, säger Adam Reuterskiöld.

Socialkontoret har genomfört en utredning för att ta fram förslag om hur kommunen kan använda kommunbidraget på ett effektivt sätt. Förslaget presenterades för socialnämnden den 17 januari och den 13 februari beräknas kommunstyrelsen fatta beslut om att omdisponera 1 050 772 kr till socialnämnden för ändamålet.

Hör intervju med Stefan Pettersson från EBO och My Alverbäck som är värdfamilj tillsammans med sin man.

EWA LINNROS

Läs också