Kommunen lanserar karriärwebb

Kommunen lanserar karriärwebb

Som ett första steg i att göra kommunen mer synlig mot potentiella medarbetare  och samtidigt skapa stolthet internt, lanserar nu kommunen en ny karriärwebbsida.

– Med den nya karriärsidan vill vi visa upp en attraktiv, ärlig och spännande bild av oss som arbetsgivare. Syftet med den nya karriärwebbsidan är att attrahera potentiella medarbetare. Vi vill tydligare visa vem Ekerö kommun är som arbetsgivare, sticka ut i bruset, lyfta fram det speciella och synliggöra jobben och gestalta att det finns både roliga och givande jobb i kommunen. Vi vill berätta för omvärlden om vår fina arbetsplats, det tycker vi att vi lyckas ganska bra med på vår nya karriärsida, säger Christina Thunholm, HR-chef, Ekerö kommun.

Kommunen har tillsammans med kommunens medarbetare utarbetat underlaget för karriärwebben. Man har haft en dialog med flera inom kommunens verksamheter för att få fram vad som ska lyftas och sägas för att vara både ärliga, trovärdiga och inspirerande.

– Då kom vi fram till att vi behöver kommunicera detta på ett mer inspirerande sätt än vad vi har gjort tidigare, berättar Christina Thunholm.

På sidan finns också ”ambassadörer”, det vill säga medarbetare inom olika områden som berättar hur det är att arbeta i kommunen och vad det är som gör att de trivs med att jobba i kommunen.

I väntan på att kommunens hemsida ska göras om helt och hållet, har man nu öppnat den externa karriärwebbsidan. Den är länkad till den nuvarande hemsidan.

– Vi bjuder också på en karta som visar var våra verksamheter finns i kommunen, men också våra medarbetares smultronställen i kommunen. Det har visat sig att omgivningen och hur det ser ut här är väldigt viktigt för våra medarbetare, förklarar Christina Thunholm.

– Våra tjänstemän gör ett fantastiskt arbete varje dag. En positiv, kunnig och engagerad personal är den viktigaste tillgången för att nå framgång i arbetet på alla nivåer inom kommunen. Om vi ska fortsätta att vara en framgångsrik arbetsgivareorganisation måste vi visa och marknadsföra kommunen som den attraktiva arbetsgivare den är, säger Adam Reuterskiöld (M), kommunstyrelsens ordförande. Han tillägger:

– Ekerö kommun ska vara en arbetsplats i ständig utveckling där fortbildning och ansvarstagande stimuleras och jag tycker att satsningen med den här fina karriärwebben definitivt är ett steg i den riktningen.

På sidan visas även lite snabba fakta som invånarantal, antal hästar i kommunen och hur många öar och kobbar och skär som finns. De två världsarven är också noterade här och även att kommunen har en kung.

EWA LINNROS

Läs också