Kommunen minskar regelkrångel

Kommunen minskar regelkrångel

Den 27 mars föreslogs kommunstyrelsen att fatta beslut om att effektivisera kommunens byråkrati. Ett av förslagen är att införa ett bonussystem för tjänstemän som anmäler krångliga regler.

– Sverige har över 400 statliga myndigheter och verk vars arbete till stora delar består av att ta fram underlag för nya lagar och regler och se till att befintliga följs. Under senare år har vi tyvärr kunnat se hur dessa lagstiftningar tilltagit och ofta motsäger varandra på ett sätt som gör det svårt för kommuner, företagare och medborgare att göra rätt för sig, säger Adam Reuterskiöld (M), kommunstyrelsens ordförande.

Annons


Han föreslår därför att det tillsätts en översyn av hur regelförenklingar, automatiseringar och effektiviseringar kan underlätta för medborgare och företagare, bland annat genom att införa ett bonussystem för anställda som anmäler krångliga, förlegade eller motstridiga regler.

– Vi vill se vilka regler som kan effektiviseras eller rationaliseras bort, vilka inspektioner som kan slopas och hur vår myndighetsutövning i möjligaste mån kan automatiseras och digitaliseras, säger han.

Läs också