Kommunen saknar ännu miljöplan

Kommunen saknar ännu miljöplan

Kommunen har ännu inte utarbetat en ny miljöstrategi trots att uppdraget om att göra en sådan gavs i början av förra mandatperioden. Adam Reuterskiöld (M), kommunstyrelsens ordförande och Ulrika Sandin (MP), diskuterade detta i tidningens radioprogram.

I december 2014 beslutade kommunstyrelsen att ge stadsarkitektkontoret i uppdrag att utarbeta en ny miljöstrategi för kommunen, då den senaste miljöstrategin avsåg åren 2006 till 2010. Men uppdraget är fortfarande är pågående, vilket innebär att kommunen i dagsläget inte har en miljöstrategi.

– Miljön är en prioriterad fråga för oss inom Ekeröalliansen, både lokalt och globalt. Vi har sex olika strategier och planer som innehåller miljödelar, så det innebär inte att vi inte planerar för det. Däremot har vi inte gjort en samlad miljöplan. Det ska vi göra men det har inte riktigt hunnits med då vi har haft arbetet med kommunens översiktsplan, avfallsplanen, VA-planen och energi-, trafik- och dagvattensstrategin, sa Adam Reuterskiöld.

Annons

Miljöpartiet Ekerö har utarbetat en miljöplan där man utgått från den miljöklimatfärdplan som Miljöpartiet på riksplan tagit fram för att lägga en strategi för hur Sverige ska nå Parisavtalets mål.

– Vi hade ett färdigt, gedigen material, men det tog ett par månader för oss att få den anpassad till Ekerönivå. Kommunen hade lokala miljömål mellan 2006 och 2010, vilket är en förutsättning för att man ska kunna vara medlem i Sveriges ekokommuner. Men trots beslutet 2014 om att ta fram en ny miljöplan, har inget skett, kommenterade Ulrika Sandin (MP).

Hon tog också upp den trafikstrategi som togs fram i kommunen och som hon menar var bra.

– Den hade verkligen kunnat göra skillnad för klimatet, men den valde Ekeröalliansen att dra tillbaka. Den var färdig och skulle upp till fullmäktige för antagande, det var en liten detalj om att få in mer vattenburen kollektivtrafik i strategin vilket vi var positiva till. Men vi ifrågasätter väldigt starkt varför strategin inte kommit tillbaka för antagande, sa Ulrika Sandin.

Adam Reuterskiöld kommenterade:

– Jag tror inte att våra uppfattningar skiljer sig åt så mycket i sak, men ibland måste man prioritera vad och hur vi gör saker. Att ta fram en miljöstrategi kräver mycket resurser och framförallt ska det hänga ihop med alla de andra planerna. Men vi jobbar med miljön kontinuerligt och vi ska naturligtvis ha en miljöplan så snart som möjligt.

Kan ni tänka er att ta råd av Miljöpartiet som redan tagit fram en plan?

– Absolut, det finns ingen konflikt här. Det är bara en prioritering av vad som ska göras först, svarade Adam Reuterskiöld.

Ulrika Sandin tyckte däremot att det var allvarligt att han sa att de är överens.

– Ni antog översiktsplanen utan att ha det mest grundläggande på plats. Om vi inte har lokala miljömål och en strategi för hur vi ska hantera klimatet när vi planerar för kommunens framtid, då rimmar det inte särskilt väl, sa Ulrika Sandin.

– Det är inte riktigt sant, vi har ju med sex olika planer, svarade Adam Reuterskiöld och Ulrika Sandin replikerade:

– Men flera av de här planerna var inte klara när översiktsplanen antogs och är fortfarande inte det.

Hur kommer det sig att några planer inte är klara ännu?

– Vi har haft mycket annat att göra som också har inneburit miljöarbete. Är det viktigt att ha en plan på plats eller att jobba aktivt med mijlöarbete? Det är den prioriteringen som vi har gjort och hitintills har vi agerat så att vi har arbetat med konkreta miljöåtgärder. Men översiktsplanen är komplett, den kan kompletteras med ytterligare planer och där är det miljöplanen som vi absolut ska jobba med, svarade Adam Reuterskiöld.

Hör hela intervjun här:

EWA LINNROS

Läs också