Kommunen satsar på miljövänlig närvärme

Kommunen satsar på miljövänlig närvärme

Ekerö kommun har träffat avtal med Vasa värme om att bygga en fliseldad närvärmeanläggning i Ekerö centrum. Ekerö kommun blir delägare, med målsättningen att producera miljövänlig och långsiktig uppvärmning till kommunen och andra fastighetsägare i området.

Genom att byta ut befintlig värmeproduktion till effektiv fliseldning minskar kommunens framtida utsläpp av koldioxid under de kommande decennierna. En betydande besparing, som inneburit att Naturvårdsverkets ”Klimatklivet” beslutat om att ge ett bidrag till anläggningen på 30 miljoner kronor. Förutom miljöfördelarna, innebär avtalet att de årliga värmekostnaderna sänks i kommunens fastigheter och att ett mer robust system erhålls. Inom kort kommer värmebolaget att bildas och därefter påbörjas projektering.

Annons

Flispannorna ska placeras vid reningsverket och hösten 2021 står anläggningen färdig för värmeleverans. Intresset för fjärrvärme på centrala Ekerö förväntas bli stort hos såväl befintliga som planerade fastigheter. I första skedet kommer kommunens fastigheter att anslutas, men redan från början byggs anläggningen för att ge andra intressenter möjlighet till anslutning. Det innebär att i framtiden ska anläggningen kunna leverera upp mot 30 gigawattimmar.

Annons

– När fjärrvärmesystemet står klart kommer vi att minska klimatpåverkande utsläpp i kommunens fastigheter med motsvarande 45 000 ton koldioxidekvivalenter under de kommande 30 åren. Därtill har vi säkrat avtal om värmeleveranser till en betydligt lägre kostnad än idag, säger Adam Reuterskiöld (M), kommunstyrelsens ordförande Ekerö kommun.

– Vi är glada och stolta att Ekerö kommun har utsett Vasa värme som lokal samarbetspartner för att uppföra och driva det lokala fjärrvärmesystemet i och kring Ekerö centrum. Vi delar kommunens ambitioner om att vara med och bidra till framtidens energiförsörjning där vi menar att hållbar fjärrvärme har en central roll, säger Lars Strömberg, vd och styrelseordförande i Vasa Värme.

Läs också