Kommunen sjunker i miljöranking

Kommunen sjunker i miljöranking

Ekerö backar från fjolårets plats 207 till 219 när tidningen ”Aktuell hållbarhet” för elfte gången presenterar sin granskning av kommunernas miljöarbete.

Utöver att Ekerö kommun backat från plats 207 till plats 219, hamnar kommunen på sista plats bland Stockholms läns kommuner, när det gäller miljöarbetet.

– Det är i en hårdnande konkurrens som Ekerö har sjunkit i vår miljörankning. Vi vill att rankningen ska vara en energiinjektion i kommunernas miljöarbete, både genom att vi lyfter fram föredömen och genom att vi är en blåslampa där det behövs förbättringar, säger Mikael Salo, chefredaktör på Aktuell hållbarhet.

Kommunstyrelsens ordförande Adam Reuterskiöld (M) menar att anledningen till att kommunen backar är att man inte koncentrerat sig på att analysera och fokusera på den omfattande miljöanalys som denna ranking gör.

– Det är inte alltid lätt att hela tiden fokusera på mätningar som kommer från olika tidningar eller organisationer. En kommuns verksamhet och förutsättning är oftast så unik att den inte alltid enkelt låter sig jämföras. Vi satsar på miljö och klimateffekter som på lång sikt ger stora effekter för Ekerös medborgare, mätningen beskriver många kortare åtgärder, säger Adam Reuterskiöld.

Han förklarar att kommunen arbetar långsiktigt med flera stora miljösatsningar så som kretsloppstänkande för vatten och avlopp, återförenande av mull och näringsämnen på åkermarker samt energiproduktion för kommunens centrala delar. Långsiktiga projekt inkluderar biobaserad förnyelsebar uppvärmning av Ekerö centrum inklusive även befintlig bebyggelse i tätorten.

– Detta kommer på lång sikt ge stor miljönytta. Vi jobbar även med konkret miljönytta på det individuella planet med giftfri miljö inom barnomsorg, upphandling av klimatsmart mat, säger Adam Reuterskiöld och fortsätter:

– Vi kan alltid göra mer och Ekeröalliansens politiska plattform har en satsning kring detta. Men i mångt och mycket tror jag mätningen missgynnar glesare landsortskommuner och premierar större kommuner och städer utifrån de parametrar som mätningen bygger på.

Ekerö kommun är en så kallad ekokommun men detta till trots, saknar kommunen en aktuell miljöstrategi. I december 2014 beslutade kommunstyrelsen att ge stadsarkitektkontoret i uppdrag att utarbeta en ny miljöstrategi för kommunen, då den senaste avsåg åren 2006 till 2010.

Men uppdraget är fortfarande pågående, vilket innebär att kommunen i dagsläget inte har en miljöstrategi. Däremot finns  andra strategier, planer och program som innehåller miljömål och åtgärder.

För att bli medlem i Sveriges ekokommuner (Sekom) ska kommunen ha ett aktuellt miljö/hållbarhetsprogram eller liknande där kommunens ambitioner att gå mot ett hållbart samhälle tydligt framgår.

– Så länge kommunen har någon form av strategier, plan eller program där kommunens ambitioner att gå mot ett hållbart samhälle tydligt framgår, så räcker det för att vara ekokommun, förklarar Caroline Stenvall, kommunikatör, Sekom.

Efter att MN vänt sig med frågor till Sekom, har de nu också erbjudit sin hjälp till Ekerö kommun om de känner att de vill ha stöttning från föreningen.

– För Mälarökoalitionen är det viktigt att vi i Ekerö är en miljökommun värd namnet, särskilt då vi ligger mitt i Stockholms övärld. Det är anmärkningsvärt att vi är sämst i länet, men inte särskilt överraskande. Vi är bekymrade över att kommunen inte tar ansvar för att leva upp till Sveriges åtagande i Parisavtalet för att motverka klimatförändringarna. För oss är det viktigt att Ekerö förblir den ”gröna kil” genom Stockholm som vi alltid har varit, Mälarökoalitionen vill att Ekerö ska ta sitt ansvar och ligga i topp istället för på botten, säger Hanna Svensson (S), oppositionsråd.

EWA LINNROS

Läs också