Kommunens hemsida krånglig

Kommunens hemsida krånglig

Här kommer de senaste frågorna från er läsare och radiolyssnare, besvarade av kommunens kommunikationschef Johan Elfver i MN:s radioprogram ”God kväll Mälaröarna”.

Cykelvägen längs Ekebyhovsallén är trafikfarlig för våra barn när de cyklar till och från skolan. Jag pratade med kommunalrådet före valet på torget och frågade om detta. Han sa då att en cykelväg ska läggas parallellt med Ekebyhovsallén. Hur ska denna dras där stallet ligger samt där det ligger ett litet bostadshus och när ska denna cykelväg byggas?

– Detta har diskuterats men det är ingenting som pågår  i nuläget att den ska anläggas. Men det som gäller för den här vägen är att biltrafik är förbjuden mellan klockan sju och nio på morgnarna. Det har till och med diskuterats om man ska sätta upp en bom, men nu har vi ingen teknisk lösning för detta. Kommunen kommer även att prata med trafikpolisen om att utöva trafikövervakning på den här sträckan.

Annons

Det ser ut som att man fixar belysning längs cykelbanan på Färentunavägen vid Lullehov. Jag förstår inte varför kommunen prioriterar belysning vid cykelvägen före belysning intill bilvägen. Det är samma sak på Stenhamravägen. Fin belysning på cykelvägen men becksvart på bilbanan. Cykeltrafiken är ju ändå begränsad under den mörka årstiden, bilar kör jämt. Varför gör kommunen så här och när får vi belysning längs Färentunavägen och Stenhamravägen?

– Det är Ekerö kommun som äger gång- och cykelvägen och det stämmer att vi har satt upp belysning där. Men bilvägen är det Trafikverket som är väghållare och kommunen kan inte gå in och sätta upp belysning där och dessutom har vi inte budget för det. När vi har pratat med Trafikverket har de sagt att de inte  har prioriterat detta och har inte med det i sin budget. Men man är alltid välkommen att kontakta Trafikverket och framföra synpunkter till dem.

Annons

Jag tycker att kommunens hemsida är krånglig och rörig. Dessutom har jag ingen dator utan surfar på mobilen och då fungerar sidan ännu sämre. Vad kan kommunen göra åt detta?

– Vi ska bygga en ny hemsida som ska vara anpassad även för mobiler. Men det är inte ekonomiskt försvarbart i nuläget att anpassa den gamla hemisdan. Därför satsar vi på en ny webbsida och det projektet har rullat igång. Målbilden är att få den klar till nästa år, sedan beror det på upphandlingstider och alla saker som ska in. Som det är nu har vi 5 000 sidor och vi ska banta ned det till 800 sidor. Vi har också fått in många synpunkter och dessa kommer vi att använda oss av för att få en hemsida som är mycket mer inriktad på service och funktioner så att man snabbare hittar det man söker.

Hör hela intervjun här:

EWA LINNROS

Läs också