Kommunens nya robot

Kommunens nya robot

I början av april började den digitala roboten Kim sin ”provanställning” i kommunens kundtjänst. Nu svarar den på medborgarnas frågor dygnet runt.

Kim (Kommunen informerar medborgarna) är framtagen i samarbete mellan Södertälje och Ekerö kommun som ett led i att öka servicen och tillgängligheten. Den bygger på artificiell intelligens och är till en början specialiserad på frågor som rör barn och utbildning samt bygglov, men kommer så småningom att kunna svara på frågor som berör alla kommunens verksamheter.

– Vi är flera personer som har tränat Kim på de vanligaste frågorna och svaren. Kim kan svara fel ibland eftersom vi alla frågar om saker på olika sätt, men vi tränar Kim löpande, säger Maria Svenson, chef för digitalisering och service.

Så småningom kommer roboten att få sin plats på webbens första sida. Från kommunens sida poängterar man också att den inte kommer att automatisera kommunens kontaktcenter, utan snarare komplettera det.

Läs också