Kommunens översiktsplan antagen

Kommunens översiktsplan antagen

På årets första kommunfullmäktigemöte antogs kommunens översiktsplan. Från delar av oppositionen var man inte helt enig kring den nya planen.

Adam Reuterskiöld (M), kommunstyrelsens ordförande, var nöjd med översiktsplanen.

– Vi har haft en lång process som varit fylld av många olika delar. Det har varit en bred förankring, många utredningar och mycket jobb både på tjänstemannasidan, men även från medborgarna och från oss politiker som har stött och blött många viktiga frågor. Grunden är egentligen en förbättring i infrastrukturen som har kunnat ge oss möjligheten att växa på ett sätt som jag tror gör att vi kan komma fram till ett bra samhälle, sa Adam Reuterskiöld. 

Annons

 

Även Socialdemokraterna var till största delen nöjda med planen.

– Det är kul att se att några av våra intentioner faktiskt implementeras i beslut som fattas av Ekeröalliansen. Vi tycker att det är en bra översiktsplan till största delen, men vi har några tilläggsyrkanden, sa Hanna Svensson (S), oppositionsråd.

Ett av tilläggsyrkandena var att det i översiktsplanen ska framgå att en stor andel av bebyggelsen i tätorten ska bestå av flerfamiljshus i hyresrättform.

Miljöpartiet var däremot inte nöjda med översiktsplanen och lade fram elva yrkanden.

– Vi anser att det saknas ett helhetsperspektiv i översiktsplanen. Med tanke på de förhållandevis ambitiösa målen i Parisavtalet för att begränsa klimatförändringarna, är det häpnadsväckande att översiktsplanen inte har integrerat dessa målsättningar. Man har inte tagit hänsyn till de globala målen för att planera hur vi kan bidra till att Sverige ska uppnå dem, sa Ulrika Sandin (MP) som också tillade att om deras yrkanden inte gick igenom, skulle Miljöpartiet yrka på avslag på hela översiktsplanen.

Adam Reuterskiöld kommenterade:

– Jag avslår de här tilläggsyrkandena. Det är inte för att jag i sak kanske har olika uppfattningar i alla delar, men det är viktigt att påpeka att den här processen har pågått under två år och man har vägt in många synpunkter, men allt kan inte komma med. Det är naturligtvis svårt att sålla ut vad som är viktigt och vad vi kanske inte ska ta med. Det är synd att Miljöpartiet avslår en sådan här enorm process, jag tycker inte att man respekterar processen.

Ulrika Sandin replikerade:

– Det är inte så att Miljöpartiet tycker att hela översiktsplanen är dålig, men jag håller inte med dig om att vi inte visar respekt. Vi inkom i ett tidigt skede med de här yrkandena och en hel rad till under samrådsprocessen. När vårt parti ska fatta beslut måste vi titta på vår ideologiska övertygelse och ha det ekologiska perspektivet för ögonen. Vi anser att den här översiktsplanen inte tar tillräcklig hänsyn till det. Om våra yrkanden inte tillstyrks tvingas vi tyvärr att yrka avslag på översiktsplanen.

Öpartiet lämnade inga yrkanden med lade ett särskilt yttrande till protokollet. Detta innehöll bland annat skapande av flera parkeringsplatser, olika boendeformer i kommunens alla områden som möjliggör boenden i livets alla skeden och att 50 procent av bostäder som byggs ska utgöras av hyresrätter.

Socialdemokraternas och Miljöpartiets yrkanden avslogs och översiktsplanen blev antagen.

De stora huvuddragen är att man går från benämningen landsbygd och siktar mer mot småstad. Nytt är också att det som är tätort har vidgats mot Sundby, Helgö och omfattar också en stor del av av Stenhamra, Skå, Söderberga och Stjärtnäs.

Fullmäktige beviljade barnledighet för oppositionsrådet Hanna Svensson under perioden 1 april till första juli. Hon ersätts av Fredrik Sirberg (S).

EWA LINNROS

Foto: Hans Berggren

Läs också